Головна Актуальна інформація Оголошення Оприлюднена інформація Новини Розпорядження голови Звернення громадян Каталог послуг

Надання дозволу на відновлення земельних робіт

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання дозволу на відновлення земельних робіт
Управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації
Інформація про суб’єкта надання адміністративних послуг
1.
Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративних послуг
54030 м. Миколаїв,
вул. Спаська, 35
2.
Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративних послуг
Понеділок – четверг з 8 00 до 17 00;
п’ятниця з 8 00 – 16 00;
Обідня перерва з 12 00 по 13 00;
Субота, неділя: вихідні дні.
3.
Телефон/факс(довідки) адреса, електронної почти та веб сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Телефон/факс(довідки)375028
Електронна пошта:kultura@mykolayiv oda.gov.ua;
obldozvil@ ukr. Net;
admin_obldozvil@ukr.net.
вебсайтhttp://www.mykolayivoda.gov.ua/
 
Нормативні акти, якими регламентуються надання адміністративних послуг
4.
 
Закони України
 
 
 
 
 
 
ст. 1, 3, 9, 10 Закону України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI;
ст.7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»від 6 вересня 2005 року № 2806-IV;
п. 15 ч. 1 ст. 6, ст. 6- 1, п. 2 ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 року № 1805-III.
5.
Акти Кабінету Міністрів України
-//-
6.
Акти центральних органів виконавчої влади
-//-
7.
Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів виконавчої влади
-//-
 
Умови отримання адміністративних послуг
8.
Підстава для одержання адміністративної послуги
Звернення (фізичної або юридичної особи) та надання повного пакету документів
9.
Вичерпаний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
1)Заява, встановленого зразка;
2) Висновок наукової археологічної експертизи про проведення археологічних досліджень відповідної території;
3) Матеріали, які підтверджують внесення змін до відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, продовження яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони (у разі, якщо така рекомендація викладена у висновку археологічної експертизи);
4) Копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника представлятиме його уповноважена особа (у разі потреби).
10.
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, має право на отримання адміністративної послуги незалежно від реєстрації її місця проживання чи місця перебування, крім випадків, установлених законом.
Юридична особа має право на отримання адміністративної послуги за місцезнаходженням такої особи або у випадках, передбачених законом, - за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідного об’єкта.
Заява на отримання адміністративної послуги (далі - заява) подається в письмовій формі.
Письмова заява може бути подана суб’єкту надання адміністративної послуги особисто, уповноваженою ним особою. Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику особисто або уповноваженою ним особою, а також надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.
11.
Платність(безоплатність) надання адміністративних послуг
безоплатно
 
У разі платності
11.1
Нормативно правові акти на підставі яких стягуються плата
-//-
11.2
Розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу
-//-
11.3
Розрахункових рахунок для внесення плати
-//-
12.
Строк надання адміністративної послуги
протягом одного місяця з дня подання фізичною чи юридичною особою відповідних документів
13.
Перелік підстав для відмови у надані адміністративної послуги
1) Неподання повного пакету документів, необхідних для прийняття рішення про надання такого дозволу;
2)Невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
3) Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
4) Відмова заявника вносити зміни до відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, продовження яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони (у разі, якщо така рекомендація викладена у висновку археологічної експертизи).
14.
Результат надання адміністративної послуги
Дозвіл
15.
Способи отримання відповіді(результату)
Адміністративна послуга вважається наданою з моменту отримання її суб’єктом звернення особисто або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу суб’єкта звернення.
У випадках, передбачених законодавством, відповідний документ може бути надісланий поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). При цьому строк доставки поштової кореспонденції не зараховується до строку надання адміністративної послуги.
16.
Примітки
-//-