Головна Актуальна інформація Оголошення Оприлюднена інформація Новини Розпорядження голови Звернення громадян Каталог послуг

Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

РЕГЛАМЕНТ (ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок
Управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації
1.
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Дозвільний центр Миколаївської обласної державної адміністрації
2.
Місцезнаходження дозвільного центру
54001 м. Миколаїв вул. Адміральська, 20
3.
Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру
Понеділок –п’ятниця з 9 00 до 17 30;
Субота – з 10 00 до 16 00;
Неділя вихідний день.
4.
Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:
Поддубна Лариса Олександрівна, начальник відділу закладів культури, та охорони культурної спадщини Миколаївської обласної державної адміністрації
тел. (0512 ) 37 50 27, fax. (0512 ) 37 50 28
Процька Ольга Володимирівна,
головний спеціаліст відділу закладів культури та охорони культурної спадщини управління культури національностей та релігій облдержадміністрації
тел. (0512 ) 37 50 21
4.1.
 
Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року № 2806-IV ;
Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19 травня 2011 року № 3392-VI ;
Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 року
№ 1805-III
;
Закон України «Про охорону археологічної спадщини» від 18 березня 2004 року № 1626-IV ;
4.2.
Закони України (назва , частина, стаття)
Стаття 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»від 6 вересня 2005 року № 2806-IV;
Пункт 57 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого
Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19 травня 2011 року № 3392-VI;
Пункт 13 частини 1 статті 6, абзац 2 пункт 1 статті 26 Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 року № 1805-III.
4.3.
Акти Кабінету Міністрів України
(назва , дата та номер, пункт)
=/=
4.4.
Акти центральних органів виконавчої влади (назва , дата та номер, пункт)
=/=
5.
Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)
п. 37, 38 Положення про управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядження голови облдержадміністрації 27.05.2013 № 162-р;
 
Розпорядження голови облдержадміністрації від 13.06.2012 №180-р «Про взаємодію державних адміністраторів відділу державних адміністраторів та забезпечення їх діяльності облдержадміністрації з регіональними дозвільними органами та суб’єктами господарювання в дозвільними центрі облдержадміністрації».
6.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру
 • Заява щодо надання дозволу;
 • Погодження відповідного органу містобудування та архітектури;
 • Попередній висновок (рекомендація) відповідного органу охорони культурної спадщини нижчого рівня (у разі наявності, по м. Миколаєву – обов’язково);
 • Науково-проектна документація (ескізний та робочий проекти).
7.
Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру
Безоплатно
 
У разі платності :
 
7.1.
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту)
=/=
7.2.
Розмір плати
=/=
7.3.
Розрахунковий рахунок для внесення плати
=/=
8.
Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру
Протягом місяця з дня подання фізичною або юридичною особою відповідних документів.
9.
Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру
 • Відсутність повного пакету документів;
 • Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання,
  недостовірних відомостей;
 • Відсутність відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня у головного архітектора (керівника проекту) та виконавців робіт;
 • Визначені проектною документацією види робіт, становлять загрозу збереженню, цілісності та/або автентичності об’єкту культурної спадщини;
 • Відсутність попереднього висновку органу охорони культурної спадщини нижчого рівня (у разі проведення робіт на об’єкті, розташованому в м. Миколаєві);
 • Пункт 5 статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року № 2806-IV;
 • Абзац 2 статті 6-1, стаття 22, пункт 3 статті 24, стаття 26 та абзац 2 статті 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 року № 1805-III;
 • Розділ 4 ДБН В.3.2-1-2004 «Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини».
10.
Строк повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру
Протягом місяця з дня подання фізичною або юридичною особою відповідних документів.
11
Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)
На період проведення робіт.
12.
Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру
=/=
13.
Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)
=/=
 
У разі платності :
 
13.1.
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту)
=/=
13.2.
Розмір плати проведення експертизи (обстеження)
=/=
13.3.
Розрахункові рахунки для внесення плати
=/=
14.
Примітки
=/=