Головна Актуальна інформація Оголошення Оприлюднена інформація Новини Розпорядження голови Звернення громадян Каталог послуг

Реєстрація кваліфікаційних документів та дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, а також на дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею та водою

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Реєстрація кваліфікаційних документів та дозволів на
проведення археологічних розвідок, розкопок, а також на дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею та водою
Управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації
Інформація про суб’єкта надання адміністративних послуг
1.
Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративних послуг
54030 м. Миколаїв,
вул. Спаська, 35
2.
Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративних послуг
понеділок – четверг з 8 00 до 17 00; п’ятниця з 8 00 до 16 00;
обідня перерва 12 00 до 13 00;
субота, неділя: вихідні дні.
3.
Телефон/факт(довідки) адреса, електронної почти та веб сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Телефон/факс(довідки) 37 50 28
Електронна пошта:
obldozvil@ ukr. Net;
admin_obldozvil@ukr.net.
веб сайт http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/
 
Нормативні акти, якими регламентуються надання адміністративних послуг
4.
Закони України
ст. 1, 3, 9, 10 Закону України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI
 
ст. 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»від 6 вересня 2005 року № 2806-IV;
 
абз. 8 ст. 7 Закон України «Про охорону археологічної спадщини» від 18 березня 2004 року № 1626-IV.
 
пп. 13 п. 1 ст. 6, ст. 6 – 1, Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 року № 1805-III».
5.
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 316 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України»
6.
Акти центральних органів виконавчої влади
-//-
7.
Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів виконавчої влади
-//-
 
Умови отримання адміністративних послуг
8.
Підстава для одержання адміністративної послуги
Звернення та надання повного пакету документів
9.
Вичерпаний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
 
1) Кваліфікаційний документ – відкритий лист на проведення наукового дослідження археологічної спадщини, виданий Інститутом археології НАН України;
 
2) Дозвіл на проведення археологічних розвідок та розкопок, а також інших видів земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, виданий Міністерством культури України;
 
3) Копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника представлятиме його уповноважена особа (у разі потреби).
10.
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Фізична особа має право на отримання адміністративної послуги незалежно від реєстрації її місця проживання чи місця перебування, крім випадків, установлених законом, а саме реєструється дозвіл виданий на проведення археологічних розвідок, розкопок, та інших робіт на території Миколаївській області.
Документи (виключно оригінали), що додаються до неї, подаються в одному примірнику особисто або уповноваженою ним особою, а також надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.
11.
Платність(безоплатність) надання адміністративних послуг
безоплатно
 
У разі платності
11.1
Нормативно правові акти на підставі яких стягуються плата
-//-
11.2
Розмір та порядок внесення плати(адміністративного збору) за платну адміністративну послугу
-//-
11.3
Розрахункових рахунок для внесення плати
 
 
-//-
12.
Строк надання адміністративної послуги
Протягом 30 календарних днів з дня подання суб’єктом документів, необхідних для отримання послуги.
13.
Перелік підстав для відмови у надані адміністративної послуги
1) Неподання повного пакету документів, необхідних для реєстрації;
2) Невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
3) Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.
14.
Результат надання адміністративної послуги
Реєстрація кваліфікаційних документів, дозволу,підпис, печатка, дата реєстрації, визначення умов проведення робіт.
15.
Способи отримання відповіді(результату)
Адміністративна послуга вважається наданою з моменту отримання її суб’єктом звернення особисто або представником.
16.
Примітки
-//-