Головна Актуальна інформація Оголошення Оприлюднена інформація Новини Розпорядження голови Звернення громадян Каталог послуг

Надання другої категорії дитячо-юнацьким спортивним школам

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання другої категорії дитячо-юнацьким спортивним школам
(назва адміністративної послуги)
Відділ освіти, молоді та спорту Жовтневої райдержадміністрації
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1.
Місцезнаходження суб’єкта надання
адміністративної послуги
54050,м. Миколаїв,просп. Жовтневий, 314
2.
Інформація щодо режиму роботи суб’єкта
надання адміністративної послуги
понеділок – четвер з 8-00 до 17-00
п’ятниця – з 8-00 до 16-00
обідня перерва з 12-00 до 1300
3.
Телефон / факс (довідки), адреса електронної пошти
та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
(0512) 25-50-48
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4.
Закони України
Закон України «Про фізичну культуру і спорт», стаття 10
5.
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» від 05.11.2008 № 993, пункт 1
6.
Акти центральних органів виконавчої влади
Положення про надання категорії дитячо-юнацьким спортивним школам, затверджене Наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 30.07.2009 № 2693
7.
Акти місцевих органів виконавчої
влади / органів місцевого самоврядування
_
Умови отримання адміністративної послуги
8.
Підстава для одержання адміністративної послуги
Виконання спортивною школою вимог для одержання ІІ категорії
9.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги,
а також вимоги до них
1.Заява на ім’я начальника відділу освіти, молоді та спорту.
2. Подання засновника (власника).
3. Показники виконання спортивною школою вимог для одержання ІІ категорії.
4. Копія статуту, завірена засновником (власником).
5. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.
6. Звіти за останні 3 роки за формою 5-ФК «Звіт дитячо-юнацької спортивної школи (спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву)», затвердженою наказом Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту від 05.06.2006 № 1861, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 23.06.2006 за № 741/12615.
7. Штатний розпис і тарифікаційний список за 3 роки.
8. Довідка про стан матеріально-технічної бази спортивної школи та інформація про використання орендованих спортивних баз та споруд.
9. Копія паспорта спортивної споруди (за наявності власних спортивних споруд).
10. Копія наказу Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту про отримання статусу «спеціалізованої» (за наявності)
10.
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Документи подаються особисто власником (засновником) дитячо-юнацької спортивної школи
11.
Платність (безоплатність) надання
адміністративної послуги
безоплатно
у разі платності:
11.1.
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
_
11.2.
Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу)
_
11.3.
Розрахунковий рахунок для внесення плати
_
12.
Строк надання адміністративної послуги
Адміністративна послуга надається не пізніше 30 днів з дня подання заяви та повного пакету документів
13.
Перелік підстав для відмови у наданні
адміністративної послуги
1. Пакет документів не відповідає вимогам.
2. Копії наданих документів не відповідають оригіналам
14.
Результат надання адміністративної послуги
Свідоцтво про надання другої категорії дитячо-юнацькій спортивній школі
15.
Способи отримання відповіді (результату)
Свідоцтво видається засновнику (власнику) дитячо-юнацької спортивної школи
16.
Примітка
Оскарження результату надання адміністративної послуги вирішується у порядку, встановленому чинним законодавством України