Українська | Русский | English
Головна Актуальна інформація Оприлюднена інформація Новини Розпорядження голови Звернення громадян Каталог послуг

Регуляторна діяльність

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення «Про внесення змін до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Миколаївської області» 

 

         Метою приймання рішення про внесення змін до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ  Вітовського району Миколаївської області, затвердженого рішенням районної ради від 24 червня 2011 року №20 є більш чітке визначення переліку  витрат балансоутримувача   на утримання нерухомого  майна, що належить територіальній громаді району на правах комунальної власності та у певний час не передане у платне користування. .
       
Визначена мета не може бути досягнута діючим Положенням, що не в повній мірі відповідає на сьогодні вимогам та потребам територіальної громади і тому вимагає внесення змін та доповнень.

Механізми і заходи для розв'язання проблеми:

 - внесення окремих уточнень та доповнень у розділ 12 «Витрати на утримання майна, що передане в оренду» з питань компенсування   балансоутримувачем вартості послуг з утримання приміщень, що у певний час не перебувають у платному користуванні.

        Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків запровадження передбачених заходів:

        Запропоновані зміни до Положення про оренду майна,
що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Миколаївської області  матиме наслідком можливість компенсування   балансоутримувачем вартості послуг з утримання приміщень, що у певний час не перебувають у платному користуванні для запобігання  порушення претензійних справ з питань заборгованості за енергоносії та попередження нарахування штрафних санкцій надавачами послуг.

 

     Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторногоакта:

    Для приймання змін та доповнень до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Миколаївської області  немає перешкод правового чи економічного характеру.

 

 

            Очікувані результати прийняття акта:

     Чітке визначення переліку  витрат балансоутримувача   на утримання нерухомого  майна, що належить територіальній громаді району на правах комунальної власності та у певний час не передане у платне користування для можливості проведення розрахунків з енергопостачальними організаціями.

 

 

      Термін дії запропонованого регуляторного акту довгостроковий і буде діяти до прийняття змін або до його скасування.

 

 

           Показниками результативності запропонованих змін до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Миколаївської області будуть:
- визначення механізму компенсування балансоутримувачем вартості послуг з утримання приміщень, що у певний час не перебувають у платному користуванні , відсутність порушення претензійних справ проти власника нерухомо майна та відсутність штрафних санкцій за несплату послуг.

    Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуся   шляхом відстеження витрат на утримання площі, що не передана у платне користування за звітний період у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

           Базове відстеження результативності внесення змін до Положення  здійснюється до дня набрання чинності шляхом обробки  результатів статистичних даних.

           Повторне відстеження буде проводитись через рік після набрання чинності регуляторного акту з використанням показників результативності.


           Термін, протягом якого від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, - один календарний місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного регуляторного впливу.
            
Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом одного місяця, підлягають розгляду. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю або частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

 

           Зауваження та пропозиції приймаються за адресою:

Поштова адреса: 54050 м. Миколаїв,проспект Богоявленський , 306. Відділ з питань  інвестиційної діяльності та управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району телефон: 64-48-38.

Контактна особа: Єрохіна Зінаіда Володимирівна

 

 

 

                  Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту
 

Вітовська  районна рада  повідомляє про наміри щодо внесення змін до Положення  про оренду майна, що є  спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району Миколаївської області,  затвердженого рішенням Жовтневої районної ради від 24 червня 2011 року №20.  

 

Проект регуляторного акту разом із відповідним аналізом регуляторного впливу будуть оприлюднені у відповідності із статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акту надсилати за поштовою адресою розробника проекту :

Поштова адреса: 54050 м. Миколаїв, проспект Богоявленський , 306, каб. 112.

Розробник проекту регуляторного акта: Відділ з питань інвестиційної діяльності та  управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району. Додаткова інформація за тел..                   (0512) 64-48-38.

 

         Інформація про спосіб оприлюднення проекту вказаного регуляторного акта:

 

Проект рішення Вітовської районної ради «Про внесення  змін  до  Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Миколаївської області» та відповідний аналіз регуляторного впливу розміщено на веб- сайті Вітовської районної ради  у розділі «Регуляторна діяльність».

Термін приймання зауважень від фізичних і юридичних осіб, їх об′єднань - один календарний місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

         Зауваження та пропозиції надсилаються у паперовому вигляді на ім’я начальника відділу з питань інвестиційної політики та управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Єрохіної З.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________  

  

Про внесення змін до  Положення    про  оренду майна, що є  спільною власністю територіальних     громад   сіл,     селищ, Вітовського району

          ____ сесія сьомого скликання

 

         Відповідно до частини другої статті 43 та частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою врегулювання питань щодо належного утримання нерухомого майна на період до  передачі його в оренду, районна  рада

 

         ВИРІШИЛА:

 

         1. Внести зміни  до  Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Миколаївської області (далі – Положення) , затвердженого рішенням Вітовської районної ради від 24 червня 2011 року №20,  зміни та доповнення, що додаються.

         Дані зміни  до Положення про оренду майна вступають з дати прийняття цього рішення.

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування, бюджету, фінансів, економічної реформи, підприємництва, приватизації та власності.

 

 

Голова районної ради                                                                          І.С. Матвєєв

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від_______№________

 

Зміни та доповнення, що вносяться до Положення про оренду

майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл,

селищ, Вітовського району  Миколаївської області

 

 

- Пункт 12.3  розділу 12 «Витрати на утримання майна, що передане в оренду» доповнити новим абзацом   у наступній редакції :

«Відшкодування витрат на утримання площі в адміністративних будівлях, балансоутримувачем яких є районна рада та які на певний час не  передані у платне користування, здійснюються за рахунок балансоутримувача».

 

____________________________________________________ 

    


Проект регуляторного акта "Про затвердження Порядку складання та затвердження фінансових планів комунальних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району"
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта Проект рішення Жовтневої районної ради «Про затвердження Порядку складання та затвердження фінансових планів комунальних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад
План діяльності Первомайської селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік


ЗВІТ про повторне відстеження регуляторного акту

про повторне відстеження результативності регуляторного акту

1.Вид та назва регуляторного акта.
Рішення Вітовської районної ради сьомого скликання від 22 липня 2016 року №5 «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладі, що є у спільній спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району».
2. Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності.
Відділ з питань інвестиційної політики та управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району .
3.Цілі прийняття акта:
- встановлення організаційно-правового механізму, який регулює процес призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району.
4. Строк виконання заходів з відстеження.
01.06.2017 по 01.08.2017 року.
5. Методи одержання результатів відстеження.
Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів.
6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних.
Дані показники отримані від закладів охорони здоров´я, закладів освіти та культури.
7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:
- кількість комунальних підприємств, установ, організацій Вітовського району, засновниками яких є Вітовська районна рада - 8;
- кількість керівників організацій, установ та комунальних підприємств, які призначені та звільнені з посади за звітний період від прийняття рішення Вітовської районної ради від 22 липня 2016 року №5 «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладі, що є у спільній спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району» .
- звільнення та призначення не проводились.
8. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Враховуючи вищезазначене, Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району пропонується залишити без змін та здійснити періодичне відстеження результативності його дії у визначені законодавством терміни.


Заступник голови районної ради С.В. Красівський