Головна Актуальна інформація Оголошення Оприлюднена інформація Новини Розпорядження голови Звернення громадян Каталог послуг

Доступ до публічної інформації

  АНАЛІЗ по стану претензійно-позовної та договірної роботи за І квартал 2014 року
Формат: DOC | Добавлен: 08/07/2014 14:24:30
47Kb Скачать скачать
  Інформація про роботу управління соціального захисту населення Жовтневої райдержадміністрації станом на 01.01.2014 року
Формат: DOC | Добавлен: 08/07/2014 14:24:55
114Kb Скачать скачать
  Підсумки роботи спостережної комісії при райдержадміністрації за I півріччя 2014 року
Формат: DOC | Добавлен: 08/07/2014 14:25:15
54Kb Скачать скачать

 9 листопада 1995 року Україна приєдналась до Ради Європи. При вступі Україна зобов'язалась дотримуватись обов'язків, що випливають із Статуту Ради Європи, а саме принципів плюралістичної демократії,  верховенства  права  та  захисту  прав людини  і  основних  свобод  усіх  осіб,  що  перебувають  під  її юрисдикцією. Зокрема, Резолюцією Парламентської Асамблеї Ради  Європи  від 5 жовтня 2005 року "Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною" були підбиті  підсумки  реалізації  ключових реформ, яких Україна потребувала і зобов'язалась реалізувати.

Парламентська Асамблея  зробила  висновок,  що хоча Україна і досягла значного прогресу в законодавчій сфері,  вона  все  ще  не виконала  всіх  обов'язків  та зобов'язань,  які взяла на себе при вступі в Раду Європи, і що верховенство права в багатьох сферах ще

не повністю досягнуте і, зокрема, закликала органи державної влади України покращити правове регулювання  доступу  до  інформації,  а також суворо   дотримуватись   статті 34   Конституції   України ( 254к/96-ВР ) стосовно свободи інформації під час засекречування документів  та  розсекретити  всі  офіційні  документи,  які  були закриті для загального доступу з порушенням законодавства.

На виконання  зазначеної  Резолюції  Парламентської  Асамблеї Ради  Європи та  з  метою  забезпечення реалізації положень статті 34 Конституції України стосовно свободи  інформації,  статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних  свобод  1950  року,   статті   19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, а також для забезпечення ефективної реалізації  права  кожного  на свободу  вираження  поглядів  та  доступ  до інформації,  права на вільне збирання,  зберігання,  використання і поширення інформації усно, письмово   або  в  інший  спосіб,  Верховною  Радою  України 13 січня 2011 року були прийняті Закони  України  "Про  доступ  до публічної  інформації" та "Про внесення змін до Закону України "Про інформацію" (нова редакція),  які набрали чинності 10 травня 2011 року.

Слід зазначити, що ці два закони тісно пов'язані між собою.

Так, нова    редакція   Закону   України   "Про   інформацію" визначатиме,  зокрема,  основні  принципи,  суб'єкти, об'єкти інформаційних відносин в Україні та,  що є інформацією, її види.

В свою  чергу,  Закон  України  "Про  доступ   до   публічної інформації" (далі  -  Закон)  визначатиме  порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до  інформації, що  знаходиться  у володінні суб'єктів владних повноважень,  інших розпорядників публічної   інформації,   визначених   цим   Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Перш за все,  слід звернути увагу на те, що всі вимоги Закону поширюються  лише  на  органи  державної  влади,  інші державні  органи,  органи  місцевого самоврядування,  органи влади Автономної Республіки Крим,  інших суб'єктів, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання,  а на юридичних осіб, що фінансуються з  державного,  місцевих  бюджетів,  бюджету Автономної Республіки Крим, осіб, що виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень  згідно  із  законом  чи договором,  включаючи надання освітніх,  оздоровчих,  соціальних  або  інших  державних  послуг, суб'єктів господарювання,  які  займають  домінуюче  становище на ринку або  наділені  спеціальними  чи  виключними  правами  або  є природними монополіями, та суб'єктів господарювання, які володіють інформацією про стан довкілля,  про якість  харчових  продуктів  і предметів  побуту,  про  аварії,  катастрофи,  небезпечні природні явища та інші надзвичайні події,  що сталися або можуть статися  і загрожують здоров'ю та безпеці громадян,  і іншою інформацією,  що становить суспільний інтерес (суспільно  необхідною  інформацією), вимоги  цього  Закону  поширюються  лише в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами.

Закон зобов'язав всіх  розпорядників  інформації, передбачених статтею   13   Закону,  надавати  та оприлюднювати публічну інформацію - відображену та задокументовану будь-якими  засобами  та  на будь-яких носіях інформацію,  що була отримана або  створена  в  процесі  виконання  суб'єктами  владних повноважень своїх обов'язків,  передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у  володінні  суб'єктів  владних  повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

  ЗАКОН УКРАЇНИ "Про захист персональних даних"
Формат: DOC | Добавлен: 08/07/2014 15:13:47
163Kb Скачать скачать
  Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України"
Формат: DOC | Добавлен: 08/07/2014 15:14:26
44Kb Скачать скачать
  Указ Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"
Формат: DOC | Добавлен: 08/07/2014 15:15:35
44Kb Скачать скачать
  Постанова Кабінету Міністрів України "Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців"
Формат: DOC | Добавлен: 08/07/2014 15:16:17
71Kb Скачать скачать
  Закон України "Про інформацію"
Формат: DOC | Добавлен: 08/07/2014 15:26:23
126Kb Скачать скачать
  Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Формат: DOC | Добавлен: 08/07/2014 15:27:11
94Kb Скачать скачать
  Постанова Кабінету Міністрів України "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"
Формат: DOC | Добавлен: 08/07/2014 15:28:09
56Kb Скачать скачать
  ПОРЯДОК складання та подання до управління соціального захисту населення Жовтневої районної державної адміністрації запитів на інформацію
Формат: DOC | Добавлен: 08/07/2014 15:28:49
27Kb Скачать скачать
  Інформація стосовно надходження інформаційних запитів до Управління соціального захисту населення Жовтневої районної державної адміністрації за І квартал 2014 року
Формат: DOC | Добавлен: 08/07/2014 15:29:39
23Kb Скачать скачать
  ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію управління
Формат: DOC | Добавлен: 08/07/2014 15:29:58
24Kb Скачать скачать
  Форма запиту на інформацію
Формат: DOC | Добавлен: 08/07/2014 15:30:32
38Kb Скачать скачать
  Наказ про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"
Формат: RAR | Добавлен: 18/07/2014 14:57:56
935Kb Скачать скачать
  Наказ про забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації
Формат: RAR | Добавлен: 18/07/2014 14:58:24
2512Kb Скачать скачать
  Інформація про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"
Формат: DOC | Добавлен: 18/07/2014 14:59:24
36Kb Скачать скачать
  Наказ про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"
Формат: DOC | Добавлен: 18/07/2014 14:59:58
45Kb Скачать скачать
  Інформація щодо надходження запитів до управління соціального захисту населення за ІІ квартал 2014 року
Формат: DOC | Добавлен: 18/07/2014 15:00:54
23Kb Скачать скачать
  Внесення змін до наказу від 07.07.11 № 101 А
Формат: DOC | Добавлен: 18/07/2014 15:01:24
33Kb Скачать скачать
  Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики
Формат: DOC | Добавлен: 18/07/2014 15:01:43
119Kb Скачать скачать
  АНАЛІЗ претензійно-позовн та договірн роботи
Формат: DOC | Добавлен: 12/08/2014 15:41:23
39Kb Скачать скачать
  Накази начальника управління за червень-липень 2014
Формат: RAR | Добавлен: 12/08/2014 15:48:53
21Kb Скачать скачать
  Інформаційні запити до УСЗН Жовтневої РДА за ІІІ квартал 2014 року
Формат: DOC | Добавлен: 06/10/2014 12:57:22
23Kb Скачать скачать
  АНАЛІЗ претензійно-позовн та договірн роботи
Формат: DOC | Добавлен: 06/10/2014 12:57:35
49Kb Скачать скачать
  Документи, що містять публічну інформацію
Формат: RAR | Добавлен: 05/11/2014 13:09:26
1999Kb Скачать скачать
  Накази начальника управління за серпень-жовтень 2014 року
Формат: RAR | Добавлен: 05/11/2014 13:10:39
32Kb Скачать скачать
  Накази нач.управління за березень-травень 2014 року
Формат: RAR | Добавлен: 05/11/2014 13:14:39
36Kb Скачать скачать
  Інформація про систему обліку документів, види інформації, що знаходяться в управлінні соціального захисту населення Жовтневої районної державної адміністрації і містять публічну інформацію
Формат: DOC | Добавлен: 24/11/2014 14:07:39
41Kb Скачать скачать
  Перелік наказів начальника управління за лютий 2014
Формат: DOC | Добавлен: 24/11/2014 14:10:09
61Kb Скачать скачать
  Накази начальника управління за листопад-грудень місяць 2014 року
Формат: RAR | Добавлен: 11/02/2015 09:27:29
24Kb Скачать скачать
  АНАЛІЗ претензійно-позовн та договірн роботи за 4 квартал
Формат: DOC | Добавлен: 11/02/2015 09:28:13
51Kb Скачать скачать
  Інформаційні запити до УСЗН Жовтневої РДА за 4 квартал 2014 року
Формат: DOC | Добавлен: 11/02/2015 09:28:37
23Kb Скачать скачать
  АНАЛІЗ претензійно-позовн та договірн роботи за І квартал 2015 року
Формат: DOC | Добавлен: 06/04/2015 09:55:49
52Kb Скачать скачать
  Перелік наказів начальника управління за І квартал 2015 року
Формат: RAR | Добавлен: 06/04/2015 09:57:42
29Kb Скачать скачать
  Інформаційні запити до УСЗН Жовтневої РДА за І квартал 2015 року
Формат: DOC | Добавлен: 06/04/2015 09:58:13
21Kb Скачать скачать