Головна Актуальна інформація Оголошення Оприлюднена інформація Новини Розпорядження голови Звернення громадян Каталог послуг

Правова допомога

 Закон України "Про безоплатну правову допомогу" було прийнято ВР України 02.06.2011 р., тобто майже через 14 років після прийняття Конституції України, яка проголосила право кожного на правову допомогу, а у випадках, передбачених законом, - безплатно.

З моменту закріплення у Конституції та деяких спеціальних законах України права на безоплатну правову допомогу осіб реалізація такого права в повному обсязі була неможливою через відсутність єдиної законодавчо визначеної політики у сфері надання правової допомоги коштом держави.

Прийняття Верховною Радою України Закону України "Про безоплатну правову допомогу", який набрав чинності 9 липня 2011 року, пропонує законодавчу базу для реалізації конституційного положення про право кожного на правову допомогу, зокрема, у випадках, коли вона відповідно до закону повинна надаватись безплатно, тобто дозволило Україні отримати правову базу та інституціональний механізм для реалізації як закріпленого статтею 59 Конституції України права кожного на правову допомогу, так і зобов’язань за низкою міжнародних договорів, які містять положення щодо надання правової допомоги і учасником яких є Україна. Такий крок передбачено і в зобов'язаннях України за низкою міжнародних договорів, які містять положення щодо надання правової допомоги і учасником яких є Україна. Йдеться про Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1996 р, які прямо чи опосередковано встановлюють зобов'язання для держав-учасниць надавати безоплатну та кваліфіковану правову допомогу малозабезпеченим особам при обвинуваченні їх у вчиненні кримінальних правопорушень.

Зокрема, у § 3 (с) статті 6 Європейської конвенції зазначається, що кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права, як захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або, за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги, захисника, - одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя. Аналогічна норма міститься і у § 3 (сі) статті 14 частини III Міжнародного пакту, відповідно до якої кожен має право при розгляді будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення бути судимим у його присутності та захищати себе особисто або за посередництвом обраного ним самим захисника; якщо він не має захисника, - бути повідомленим про це право і мати призначеного йому захисника в будь-якому разі, якщо того вимагають інтереси правосуддя, безплатно для нього в усякому такому випадку, якщо він не має достатньо коштів дня оплати цього захисника. Отже, Україна, ратифікувавши Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р., взяла на себе зобов’язання створити умови та можливості для надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим особам при обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення.

Прийнятий Закон, якщо оцінювати його "взагалі", претендує на вирішення давно наболілого питання і визначає порядок і підстави надання безоплатної правової допомоги, суб'єктів її надання, державні гарантії надання безоплатної правової допомоги, повноваження органів виконавчої влади у цій сфері, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань надання безоплатної правової допомоги.

Визначальними принципами Закону є гарантована державою доступність та якість безоплатної правової допомоги. Згідно із Законом безоплатна вторинна правова допомога фінансується за рахунок видатків Державного бюджету України. Таким чином гарантованість державою безоплатної правової допомоги набуває нового – реального – змісту.

З метою приведення підзаконних нормативно-правових актів у частині надання безоплатної первинної правової допомоги у відповідність до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» наказом Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5 затверджено Порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги.

  Закон України "Про безоплатну правову допомогу"
Формат: DOC | Добавлен: 08/07/2014 14:56:34
287Kb Скачать скачать
  Порядок та критерії залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги
Формат: DOC | Добавлен: 08/07/2014 14:56:51
95Kb Скачать скачать
  Графік надання первинної правової допомоги
Формат: DOC | Добавлен: 30/07/2014 14:57:04
53Kb Скачать скачать
  Наданя первинної правової допомоги управлінням соціального захисту населення за січень-липень 2014 року
Формат: DOC | Добавлен: 30/07/2014 14:59:05
25Kb Скачать скачать
  Організація особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги
Формат: DOC | Добавлен: 30/07/2014 15:04:49
48Kb Скачать скачать
  Наданя первинної правової допомоги управлінням соціального захисту населення за січень-вересень 2014 року
Формат: DOC | Добавлен: 16/11/2020 09:07:08
26Kb Скачать скачать
  Інформація стосовно звернень громадян до управління соціального захисту населення Жовтневої районної державної адміністрації щодо надання первинної правової допомоги за січень-жовтень 2014 року
Формат: DOC | Добавлен: 24/11/2014 14:08:47
25Kb Скачать скачать
  Наданя первинної правової допомоги управлінням соціального захисту населення за січень-грудень 2014 року
Формат: DOC | Добавлен: 11/02/2015 09:28:58
26Kb Скачать скачать
  Наданя первинної правової допомоги управлінням соціального захисту населення за січень-березень 2015 року
Формат: DOC | Добавлен: 06/04/2015 09:57:03
23Kb Скачать скачать
  Право внутрішньо переміщених осіб на забезпечення житлом.
Формат: DOC | Добавлен: 04/12/2019 14:09:11
27Kb Скачать скачать
  Право внутрішньо переміщених осіб на субсидію. Терміни призначення субсидії.
Формат: DOC | Добавлен: 04/12/2019 14:11:55
29Kb Скачать скачать