Головна Інформація для учасників АТО та вимушених переселенців Цивільний захист та безпека життєдіяльності населення

 Адміністративні послуги

 Адміністративна послуга - це послуга, яка є результатом здійснення суб'єктом повноважень щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов'язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо).

 Адміністративна послуга надається за зверненням фізичної або юридичної особи.

 Надання адміністративних послуг пов'язане із забезпеченням юридично значущих умов для реалізації суб'єктивних прав конкретної приватної особи.

Адміністративні послуги надаються виключно адміністративними органами через реалізацію владних повноважень.

Право на отримання особою конкретної адміністративної послуги та відповідне повноваження адміністративного органу має визначатися лише законом.

Результатом адміністративної послуги є адміністративний акт — це прийняте суб'єктом рішення індивідуальної дії, спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов'язків особи.

Стандарт адміністративної послуги - це акт, який видається суб'єктом відповідно до нормативно-правових актів, що визначають порядок надання адміністративної послуги, та містить інформацію про адміністративну послугу і процедуру її надання, зокрема умови та відповідальних осіб. Установлювати стандартом адміністративної послуги права і обов'язки громадян забороняється.

До адміністративних послуг належить:

видача ліцензій, дозволів та інших документів дозвільного характеру, сертифікатів, свідоцтв, атестатів, посвідчень;

реєстрація (фактів, суб'єктів, прав, об'єктів, у тому числі легалізація суб'єктів і актів (документів), нострифікація та верифікація);

інші види діяльності незалежно від назви, у результаті провадження яких заінтересованим фізичним та юридичним особам, а також об'єктам, що перебувають у власності, володінні чи користуванні таких осіб, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

До адміністративних послуг не належить контрольна діяльність (проведення перевірки, ревізії, інспектування тощо), освітні, медичні та господарські послуги, які надаються органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами та організаціями.

Суб’єкт – це орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування в межах делегованих їм органами виконавчої влади повноважень, підприємство, установа та організація, на яку згідно з нормативно-правовими актами покладено повноваження надавати адміністративні послуги.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через це

Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців т

  Закони України Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - п
Формат: DOC | Добавлен: 23/08/2020 17:03:41
830Kb Скачать скачать
  Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Формат: DOC | Добавлен: 23/08/2020 17:03:41
250Kb Скачать скачать
  Закон України "Про адміністративні послуги".
Формат: DOC | Добавлен: 17/01/2021 09:45:46
150Kb Скачать скачать
  Постанова КМУ "Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги".
Формат: DOC | Добавлен: 23/08/2020 17:03:23
37Kb Скачать скачать
  Постанова КМУ "Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг".
Формат: DOC | Добавлен: 23/08/2020 17:03:23
41Kb Скачать скачать
  Постанова КМУ "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг".
Формат: DOC | Добавлен: 23/08/2020 17:03:23
56Kb Скачать скачать