Вітовський район » Оголошення
Українська | Русский | English
Головна Актуальна інформація Оголошення Оприлюднена інформація Новини Розпорядження голови Звернення громадян Каталог послуг

  Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Формат: DOCX | Добавлен: 24/02/2020 20:04:00
35Kb Скачать скачать
  ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ голови Вітовської райдержадміністрації про здійснення райдержадміністрацією покладених на неї повноважень та стан розвитку відповідної території
Формат: PDF | Добавлен: 07/02/2020 12:53:51
1386Kb Скачать скачать

Оголошення

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

20/08/2020

1) Замовником стратегічної екологічної оцінки, який відповідає за розроблення документа державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за його виконанням, виступає Вітовська райдержадміністрація. 2) Вид документа державного планування – Детальний план території земельної ділянки площею 1,0019 га з кадастровим номером 4823384400:02:000:0812, наданої для ведення особистого селянського господарства в межах території Шевченківської сільської ради Вітовського району Миколаївської області, з метою будівництва комплексу будівель та споруд сільськогосподарського призначення. Цілі детального плану – визначення планувальної організації та функціонального призначення, просторової композиції та параметрів забудови, а також ландшафтної організації частини території, призначеної для комплексної забудови чи реконструкції; впорядкування території земельної ділянки. Земельна ділянка площею 1,0019 га з кадастровим номером 4823384400:02:000:0812, на яку розробляється детальний план, знаходиться в межах території Шевченківської сільської ради Вітовського району Миколаївської області. З північної та західної сторін обмежена межею селища Полігон. Найближча відстань від межі земельної ділянки до житлової забудови (в західному напрямку) складає 300 метрів. З південної сторони на відстані 100 метрів знаходиться територія сільгосппідприємства. З східної сторони, не освоєна територія вкрита дикою польовою рослинністю. Земельна ділянка в повздовжньому профілі має рівну поверхню, без схилів. Має виїзд з північної сторони земельної ділянки на вулицю Мирну, що пов’язана транспортним сполученням з вулицею Центральною селища Полігон та є основним транспортним сполученням. На даний час на земельній ділянці наявна одна капітальна складська будівля, що знаходиться в східній частині ділянки. 3) Відповідно ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» детальний план території земельної ділянки площею 1,0019 га з кадастровим номером 4823384400:02:000:0812, наданої для ведення особистого селянського господарства в межах території Шевченківської сільської ради Вітовського району Миколаївської області, з метою будівництва комплексу будівель та споруд сільськогосподарського призначення стосується містобудування та його виконання передбачає реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. 4) Ймовірні наслідки реалізації детального плану території земельної ділянки площею 1,0019 га з кадастровим номером 4823384400:02:000:0812, наданої для ведення особистого селянського господарства в межах території Шевченківської сільської ради Вітовського району Миколаївської області, з метою будівництва комплексу будівель та споруд сільськогосподарського призначення: а) Для довкілля, в тому числі здоров’я населення: - порушення цілісності рослинного ґрунтового покриву території, часткове його пошкодження чи знищення в результаті здійснення підготовчих та будівельних робіт; - утворення відходів будівельних, відходів виробництва та ТПВ; - можливе забруднення ґрунтів паливо-мастильними матеріалами, відходами сільськогосподарського виробництва, ТПВ; - викиди шкідливих забруднюючих речовин у атмосферне повітря та можливе погіршення його якості; - утворення господарсько-побутових та дощових стоків та можливе забруднення ґрунтових вод; - шумове та вібраційне навантаження на територію. б) Земельна ділянка не входять до складу територій та об’єктів природно-заповідного фонду, екологічної мережі, Смарагдової мережі Європи; в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення відсутні. 5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено, відсутні. 6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки. При здійсненні стратегічної екологічної оцінки даного детального плану передбачається використовувати матеріали щорічних доповідей про стан довкілля, дані державних статистичних спостережень, матеріали науково-дослідних робіт, нормативно-правові акти законодавства та іншу доступну інформацію. З метою виявлення всіх важливих впливів та ризиків на стан довкілля, оцінку їх величини і значимості та запобігання/пом’якшення можливих негативних впливів буде використаний метод оцінки впливів. Критеріями даної оцінки являються встановлені законодавством існуючі нормативи, які, в подальшому, будуть співставленні з величинами отриманими шляхом розрахунків за стандартними методиками. З метою визначення сильних та слабких сторін, можливостей і загроз існуючої ситуації та вибору оптимальних шляхів розвитку території буде проведений метод SWOT-аналізу з урахуванням екологічних аспектів. Проведення досліджень не передбачається. 7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування: - зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) відповідно Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», Земельного кодексу України; - здійснення рекультивації, благоустрою та озеленення після завершення будівельних робіт відповідно вимог Закону України; - інженерна підготовка території – вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку території, дренаж, споруди для захисту від підтоплення; - максимальне збереження існуючих зелених насаджень та облаштування додаткових зелених насаджень обмеженого використання вздовж запроєктованих проїздів; - здійснення будівельно-монтажних робіт із дотриманням вимог чинного законодавства щодо охорони та збереження навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення; - облаштування території асфальтобетонним покриттям по проїздах, на тротуарах устрій покриттів з фігурних елементів мощення; - забезпечення будівельних майданчиків побутовими об’єктами повсякденного користування, в тому числі біотуалетами, відповідно ДСП 173-96; - дотримання допустимих нормативів ГДК викидів забруднюючих речовин у повітрі на межі санітарно-захисної зони відповідно вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; - дотримання допустимих рівнів шуму на межі найближчої житлової забудови відповідно ДСП 173-96; - заборона роботи будівельної техніки та автотранспорту на холостому ході; - використання справного будівельного й технологічного обладнання, машини та механізмів. 8) Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається та містить таку інформацію: - зміст та основні цілі документа державного планування; - характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення; - характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу; - екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування; - зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування; - опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення у тому кумулятивних, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків; - заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування; - опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); - заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 9) Зауваження і пропозиції під час громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки подаються на адресу Вітовської райдержадміністрації: 54050, м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 306, тел.: 60-02-50, 64-47-99, телефакс: 60-02-50, е-mail: vitovska@mk.gov.ua.

Всі оголошення →