Вітовський район » Оголошення
Українська | Русский | English
Головна Актуальна інформація Оголошення Оприлюднена інформація Новини Розпорядження голови Звернення громадян Каталог послуг

  Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Формат: DOCX | Добавлен: 24/02/2020 20:04:00
35Kb Скачать скачать
  ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ голови Вітовської райдержадміністрації про здійснення райдержадміністрацією покладених на неї повноважень та стан розвитку відповідної території
Формат: PDF | Добавлен: 07/02/2020 12:53:51
1386Kb Скачать скачать

Оголошення

ПОВІДОМЛЕННЯ про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті містобудівної документації у с. Шевченкове

20/08/2020

ПОВІДОМЛЕННЯ про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті містобудівної документації «Детального плану території земельної ділянки площею 1,0019 га з кадастровим номером 4823384400:02:000:0812, наданої для ведення особистого селянського господарства в межах території Шевченківської сільської ради Вітовського району Миколаївської області, з метою будівництва комплексу будівель та споруд сільськогосподарського призначення» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку. 1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації Метою розроблення детального плану території є визначення функціонального призначення земельної ділянки з метою будівництва комплексу будівель та споруд сільськогосподарського призначення. На основі аналізу сформованої містобудівної ситуації проєктом передбачається: визначити відповідність земельної ділянки для запланованої діяльності; оцінити ступінь впливу проєктованого об'єкта на використання суміжних земельних ділянок; визначити межі зон екологічного та техногенного впливу проєктованого об'єкта, забезпечення можливості виконання санітарно-захисних і протипожежних розривів, визначення всіх планувальних обмежень використання території, розробка пропозиції щодо можливості вдосконалення інфраструктури середовища у відповідності з вимогами діючих державних норм та правил. Проєкт детального платну території складається з текстових та графічних матеріалів. До складу текстових матеріалів включаються – пояснювальна записка та розділ "Охорона навколишнього природного середовища"- Звіт про стратегічну екологічну оцінку. Графічні матеріали детального плану та масштаби розроблено згідно завдання на проєктування та ДБН Б.1.1-14:2012. В звіті СЕО проведена оцінка впливу проєкту детального плану території на складові довкілля (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну), а також на стан здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я населення, соціально-економічні наслідки, поводження з відходами. 2. Основні техніко-економічні показники площа земельної ділянки 1,0019 га; площа забудови будівель та споруд 4500 м 2 площа доріг з твердого покриття 5690 м 2 3. Відомості про замовника та розробника проєкту містобудівної документації Замовник: Вітовська районна державна адміністрація. Підстава для розробки містобудівної документації - розпорядження Вітовської районної державної адміністрації Миколаївської області від 31.03.2020 № 118-р «Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки загальною площею 1,0019 га» та від 24.07.2020 № 228-р «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 31.03.2020 № 118-р «Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки загальною площею 1,0019 га». Розробник детального плану території: ФОП Атанасов. Фінансування робіт по розробленню детального плану території проводиться за рахунок коштів гр. Шевеля І.В. 4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проєктом детального плану території, пояснювальною, розділом охорона навколишнього природного середовища, який розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку середовища З проєктом детального плану території та Звітом про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитись з 21.08.2020 по 19.09.2020 у приміщенні Шевченківської сільської ради Вітовського району Миколаївської області за адресою: 57263, Миколаївська область, Вітовський район, с. Шевченкове, вул. Шевченка, 34, кабінет землевпорядника сільської ради. Строк ознайомлення - 30 днів. 5. Способи участі громадськості Громадськість в межах строку громадського обговорення має право надати в письмовій формі зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки та проекту документу планування державного значення із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом. Пропозиції повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил. Усі зауваження і пропозиції до проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє. Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються. Зауваження і пропозиції подаються до Вітовської районної державної адміністрації. Адреса: 54050, м. Миколаїв, просп. Богоявленський, 306. Електронна адреса: vitovska@mk.gov.ua 6. Інформація про посадову особу райдержадміністрації, відповідальну за організацію розгляду пропозицій та адресу, за якою можуть надсилатися пропозиції Відповідальний за організацію розгляду пропозиції - в. о. начальника відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики, захисту довкілля, оборонної роботи та цивільного захисту Вітовської райдержадміністрації Полівода Ігор Іванович. 7. Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов'язаної із здоров'ям населення, що стосується документа державного планування Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації Адреса: 54029, м. Миколаїв, просп. Центральний, 16 Телефон: (0512) 46 04 27 e-mail: ecolog@mk.gov.ua Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документу державного планування - не передбачається. 8. Інформацію про дату, час і місце проведення громадських слухань Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів у проекті зазначеного детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку відбудуться 21 вересня 2020 року о 10:00 в приміщенні Шевченківської сільської ради Вітовського району Миколаївської області за адресою: 57263, Миколаївська область, Вітовський район, с. Шевченкове, вул. Шевченка, 34, 9. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо) Інформаційні заходи заплановані у вигляді експонування матеріалів та схем детального плану території. Ознайомитися з документацією можна за адресою: 57263, Миколаївська область, Вітовський район, с. Шевченкове, вул. Шевченка, 34, Шевченківська сільська рада, кабінет землевпорядника сільської ради.

Всі оголошення →