Арбузинський район » Культура » Бібліотечна система району
Українська | Русский | English
Головна Інформація для учасників АТО та вимушених переселенців Цивільний захист та безпека життєдіяльності населення

Арбузинська  централізована бібліотечна  система

Арбузинська  централізована бібліотечна  система  ( далі  ЦБС )  є  культурно- просвітницькою та інформаційною установою,  яка  має  своїм  завданням  бібліотечно-  інформаційне  обслуговування  населення,  що  проживає  на  території  Арбузинського району.

 

 Контакти Арбузинської ЦБС

55301, Миколаївська область, смт. Арбузинка, пров. Торговий, 17.; телефон (05132) 3 – 10 – 30, електронна адреса: library_arb@meta.ua.

Директор Арбузинської централізованої бібліотечної системи: Долінська Світлана Михайлівна 

 

 Основні функції та нормативно-правові засади діяльності:

ЦБС забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування незалежно від їхньої статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання.

ЦБС здійснює свою діяльність за такими основними напрямками:

 •  комплектування,   зберігання   та   надання   у  користування бібліотечних фондів з метою  сприяння соціально-економічному та інтелектуальному розвитку району, національному  та духовному відродженню; 
 • надання  користувачам  усіх  вікових  груп  (дорослим,  юнацтву, дітям) гарантованого мінімуму  бібліотечних   послуг.    Створення    в     процесі     бібліотечно-інформаційного обслуговування необхідних умов для використання будь-яких частин бібліотечного   фонду. Забезпечення свободи вибору  творів   друку   та   інших   документів   у   поєднанні   з ціленаправленим   формуванням   читацьких   потреб;
 • забезпечення  розвитку  бібліотечної  діяльності  в  районі,  координація  роботи   бібліотек різних  типів  і видів з метою оптимального використання бібліотечних ресурсів регіону.

ЦБС організовує  диференційоване  обслуговування  користувачів  з  урахуванням  їхніх  вікових особливостей,   освітнього   рівня,   професійно-виробничих   та   пізнавальних   потреб.

Задовольняє   інформаційні   потреби   на   документи,   забезпечує   інформацію  з  питань  культури  і  мистецтва.

Проводить  масову  роботу,  створює  для  читачів  об'єднання   і  клуби   за   інтересами.

У  координації  з  іншими   бібліотеками   формує   бібліотечний   фонд   універсального   профілю,    розрахований    на    задовільнення    всебічних    запитів   користувачів.

Комплектування    і   обробка   документів,   які    здійснюються   центральною   районною   бібліотекою,   забезпечують  своєчасне   поповнення   бібліотечних  фондів  усіх структурних  підрозділів   ЦБС   та   рівномірну   книгозабезпеченість    усього   населення   району.

Створює  обмінний  фонд.  Організовує між бібліотеками ЦБС та інших відомств обмін і перерозподіл   творів   друку,  що  не  користовуються  попитом  серед  користувачів.

ЦБС обслуговує населення адміністративного району  через абонементи, читальні зали, інформаційно-бібліографічну службу, в тому числі через абонемент - жителів населених пунктів, які не мають стаціонарних бібліотек (за допомогою бібліотечних пунктів і пересувних бібліотек).

Користувачі ЦБС мають доступ до єдиного бібліотечного фонду через центральну бібліотеку або зручну для них бібліотеку-філію.

Діяльність  ЦБС  здійснюється  на  основі законодавства України про культуру. Закону України "Про  бібліотеки  і  бібліотечну  справу", та  інших законів,   а   у   випадках,  не  передбачених  ними,  також  відповідно  до  рішень  Уряду України.

 Структура та керівництво

ЦБС об`єднує бібліотеки за адміністративно-територіальним принципом у єдине структурне утворення для найбільш ефективного використання бібліотечних ресурсів району.

Бібліотеки, які входять до складу ЦБС, здійснюють свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб жителів свого регіону в інформації, спілкуванні, забезпеченні своїх громадянських прав.

До складу ЦБС входить центральна районна  бібліотека, районна  бібліотека для дітей та бібліотеки - філії  (2 міські і 8 сільських бібліотек-філій ).

Арбузинська центральна районна бібліотека (далі ЦРБ) у своїй діяльності керується законами України, постановами і наказами міністерства, управління, відділу культури, рекомендаціями методичних центрів, планами роботи, наказами і розпорядженнями директора ЦБС, Статутом ЦБС.

ЦРБ є головною бібліотекою району . Вона має відповідні відділи, формує, зберігає і організовує єдиний фонд документів, визначає його структуру та здійснює розподіл між бібліотеками-філіями та відділами центральної бібліотеки, організовує його циркуляцію і використання.

ЦРБ є організаційно-методичним центром для бібліотек-філій своєї ЦБС, організовує підвищення кваліфікації кадрів, вивчає, аналізує і поширює передовий досвід системи, запроваджує кращий вітчизняний і світовий досвід у практику роботи своєї ЦБС.

ЦРБ є методичним, довідково-бібліографічним і інформаційним центром з питань бібліотечного обслуговування населення Арбузинського району.

ЦРБ - інформаційна, освітня, культурна установа, що має організований універсальний фонд документів, і яка надає їх у тимчасове користування фізичним і юридичним особам району.

Фонди ЦРБ входять до складу єдиного фонду ЦБС і є загальнодоступними.

Основні завдання ЦРБ:

 • Організація єдиної системи бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування населення на основі узгодженої діяльності структурних підрозділів ЦБС;
 • Формування, облік та забезпечення збереженості бібліотечних фондів централізованої системи району;
 • Забезпечення систематичної і цілеспрямованої популяризації бібліотечного фонду;
 • Організаційно-методичне керівництво підрозділами ЦБС.

Арбузинська районна бібліотека для дітей (далі РДБ) у своїй діяльності керується законами України, постановами і наказами міністерства, управління, відділу культури , рекомендаціями методичних центрів, планами роботи, наказами, наказами і розпорядженнями директора ЦБС, Статутом ЦБС.

РБД є структурним підрозділом ЦБС. РБД адміністративно підпорядковується безпосередньо директору ЦБС.

РБД - інформаційна, освітня, культурна установа, що має організований універсальний фонд документів з профілю своєї діяльності і, яка надає їх у тимчасове користування дітям і дорослим, фізичним і юридичним особам.

РБД є методичним, довідково-бібліографічним і інформаційним центром з питань бібліотечного обслуговування дітей для бібліотек ЦБС.

Фонди РБД входять до складу єдиного фонду ЦБС і є загальнодоступними.

Основні завдання РДБ:

 • Організація бібліотечного і довідково-бібліографічного обслуговування дітей району;
 • Формування, облік та забезпечення збереження бібліотечних фондів для дітей;
 • Забезпечення прав дітей на вільний і рівний доступ до інформації;
 • Створення умов для залучення користувачів бібліотеки до досягнень світової і національної культури;
 • Виховання інформаційної культури користувачів-дітей бібліотеки, формування потреби до самоосвіти і самовиховання;
 • Створення умов для інтелектуального дозвілля дітей.

Бібліотеки – філії Арбузинської ЦБС у своїй діяльності керується законами України, постановами і наказами міністерства, управління, відділу культури, рекомендаціями методичних центрів, планами роботи, наказами і розпорядженнями директора ЦБС, Статутом ЦБС.

Бібліотеки-філії є структурними підрозділами ЦБС, формують і зберігають універсальне ядро бібліотечного   фонду.

Бібліотеки-філії - інформаційні, освітні і культурно-дозвіллєві установи.

 Основні завдання бібліотек-філій:

 • Задоволення потреб населення в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні;
 • Забезпечення збереженості бібліотечного фонду.
 • Сприяння        розвитку        і   задоволенню духовних потреб людей, реалізація їхніх інтересів і потреб у    вільний час.

Розширення асортименту бібліотечно-інформаційних послуг, підвищення їхньої якості.

Бібліотека-філія працює під керівництвом ЦРБ і підпорядковується у своїй діяльності безпосередньо директору ЦБС.

ЦБС     підвідомча     Міністерству    культури, національностей та релігій України,    безпосередньо  підпорядкована відділу культури, національностей та релігій  Арбузинської райдержадміністрації.

ЦБС має єдиний штат працівників, єдиний бібліотечний фонд з централізованим комплектуванням, обробкою документів і центральним документосховищем, єдиний довідково-бібліографічний апарат із зведеними каталогами (алфавітним та систематичним).

ЦБС працює у взаємодії з бібліотеками усіх форм власності і підпорядкування, надає їм консультативно-методичну допомогу.

ЦБС очолює директор, який одночасно є керівником центральної бібліотеки. Директор призначається і звільняється з посади відділом культури Арбузинської  райдержадміністрації.

Директор:

 • організовує роботу ЦБС демократичними методами управління та несе повну відповідальність за її діяльність;
 • видає накази, затверджує документи, які регламентують діяльність ЦБС;
 • розпоряджається, у погодженні з трудовим колективом, коштами і майном ЦБС відповідно до діючого законодавства, укладає договори, організовує контроль, облік, збереження бібліотечних фондів та іншого майна ЦБС;
 • користується правом прийняття, звільнення та переміщення працівників, заохочує кращих і накладає дисциплінарні стягнення у відповідності із законодавством про працю;
 • представляє ЦБС в державних установах і громадських організаціях.
  Нормативно-правові акти з питань діяльності ЦБС
Формат: DOC | Добавлен: 23/08/2020 17:03:19
26Kb Скачать скачать
  Структура Арбузинської ЦБС, склад працівників,адреси бібліотечних закладів району, розпорядок роботи
Формат: DOCX | Добавлен: 23/08/2020 17:03:45
27Kb Скачать скачать

Розвиток бібліотечної галузі Арбузинського району в 2019 році

Сьогодні бібліотеки Арбузинської централізованої бібліотечної системи шукають нові підходи до процесу обслуговування користувачів, удосконалюють свою діяльність, розширюючи спектр бібліотечно-інформаційних послуг, шукають нові шляхи форм і методів роботи.

Діяльність бібліотек системи в 2019 році зосереджена на:

 • розвиток бібліотечно-інформаційного обслуговування та забезпечення доступу громади до всього обсягу накопичених у бібліотеках знань та інформації, що має за кінцеву мету  розвиток і функціонування єдиного інформаційного простору;
 • формування творчої особистості, здатної реалізувати свої природні здібності і талант та організацію їх дозвілля;
 • надання користувачам доступу до необхідної інформації, враховуючи інформаційні потреби і задоволення індивідуальних інтересів читачів;
 • розвиток, вдосконалення та запровадження новітніх інформаційних технологій;
 • сприяння активізації доступу в бібліотеках до повнотекстових електронних ресурсів: е-книг, е-журналів, баз даних, власних електронних ресурсів ( поповнення сайту Арбузинської централізованої бібліотечної системи  );
 • пошук і розроблення нових форм обслуговування користувачів шляхом поглибленого вивчення їхніх інформаційних потреб;
 • послідовне рішення проблем, пов’язаних з комплектуванням бібліотечних фондів;
 • сприяння розширенню соціального партнерства та громадських зв’язків;
 • удосконалення роботи Пункту Доступу громадян до офіційної інформації;
 • удосконалення управління, організаційної структури та підвищення рівня компетентності персоналу шляхом участі його в різних навчальних програмах ( курси підвищення кваліфікації, дистанційне навчання, курси Миколаївського тренінгового центру );
 • розвиток та удосконалення роботи модельних бібліотек;
 • реалізації всеукраїнських, обласних, районних та бібліотечних програм;

В 2019 році бібліотеки системи спрямовують свою діяльність на виконання вимог сьогодення щодо функціонування сучасної бібліотеки, формують та підтримують позитивний імідж,  продовжують створювати комфортні умови бібліотечного обслуговування.

Агрономійська бібліотека – філія своєю місією вбачає відродження та збереження народної культури, вивчення історії рідного краю, популяризацію культурних цінностей, виховання глибокої поваги до традицій свого народу.

Новоселівська бібліотека – філія – центр розвитку творчих здібностей юних користувачів.

Місія бібліотеки – сприяння розвитку і заохочення творчої діяльності дітей і підлітків для розширення і поглиблення їхніх інтересів, стимулів у прагненні до знань.

Місія Костянтинівської бібліотеки – філії – формування екологічної культури користувачів, гармонійних відносин людини з природою, сприяння зміцненню екологічного світогляду користувачів.

Іванівська бібліотека – філія – центр підтримки системної освіти дошкільнят.

Місія бібліотеки – створення сприятливих умов для розвитку індивідуальних здібностей дітей, отримання освіти та самоосвіти, допомога в оволодінні навчальної програми. 

Кавунівська бібліотека – філія є центром сімейного читання і своєю місією вбачає відродження традицій родинного читання та допомога сім’ям у прищепленні дітям любові до книги.

Основним напрямком Новокрасненської бібліотеки – філії є формування національно – свідомого громадянина через осягнення краси рідного слова у творчій спадщині письменників – земляків.

Місія бібліотеки – сприяння освіті і самоосвіті молоді, інформаційне забезпечення навчального процесу та виховання інформаційної культури молодих користувачів через впровадження новітніх комп’ютерних технологій.

Арбузинська бібліотека – філії прагне бути у своєму селщі осередком громадської діяльності, інформаційним центром, центром інтелектуального розвитку дітей та юнацтва.

Виконуючи соціальну місію, бібліотеки системи і надалі приділятимуть увагу користувачам з особливими потребами – ветеранам війни, особам з фізичними обмеженнями, дітям – сиротам та з неблагополучних багатодітних сімей.

 

 

 

В 2001 році в Арбузинській ЦРБ було створено регіонально-інформаційного центр.

У січні 2011 року Арбузинська ЦРБ приєдналася до мережі Пункту Доступу Громадян до офіційної інформації.

Жителі селища отримали можливість одержувати інформацію органів влади, дізнаватися, яким чином можна долучитись та впливати на законодавчий процес, підвищення якості інформації, формувати навики роботи з мережевими ресурсами державних органів влади та управління.

Фахівці центральної районної бібліотеки допомагають користувачам бібліотеки у пошуку необхідної інформації. Підготовлені рекомендації щодо пошуку інформації у мережевих ресурсах державних органів влади та управління. 

Бібліотека надає доступ до сайтів:

 • http://pdp.org.ua/ Програма сприяння Парламенту ІІ Програма розвитку законодавчої політики;
 • http://www.kmu.gov.ua/ Урядовий портал Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України;
 • http://www.president.gov.ua/ Президент України Віктор Янукович Офіційне інтернет-представництво;
 • http://portal.rada.gov.ua/ Верховна Рада України.

Користувач Пагер А.О. знайомиться з новою літературою, що надійшла до ПДГ 

При Арбузинській РДБ діє клуб « Гармонія » для дітей з обмеженими фізичними можливостями.

Маючи дані про підлітків і дітей сиріт та з неблагополучних сімей бібліотека  запрошує  їх на свої заходи, пропонує  бібліотечні послуги.

Визначальними напрямками бібліотек Арбузинської ЦБС у роботі з підростаючим поколінням залишається забезпечення потреб дітей на допомогу самореалізації особистості, підвищення інтелектуального, фізичного, емоційного рівня, організація роботи в літніх шкільних оздоровчих таборах.

Бібліотечні заклади району активно приймають участь в районних, обласних, регіональних, Всеукраїнських конкурсах.  Завдяки участі у конкурсі проектів програми «Бібліоміст»  бібліотеки ЦБС переходять на новий рівень надання бібліотечних послуг населенню.

З метою забезпечення вільного доступу користувачів бібліотек до мережі Інтернет та розширення сфери інформаційних послуг бібліотек, після встановлення обладнання в ціх бібліотеках з грудня 2012 року відкриті безкоштовні Інтернет – центри, де користувачам надається можливість користуватися Інтернетом, електронною поштою, Skype, для користувачів проводяться Інтернет-екскурсії, презентації сайтів громадських організацій, готуються веббібліографічні списки та анотовані вебпокажчики. 

До послуг користувачів Центрів:

 • одна година безкоштовного доступу  до ресурсів Інтернет;
 • консультації та навчання щодо основ роботи на ПК та особливостей пошуку інформації в мережі Інтернет;
 • довідкова література для бажаючих розширити свої теоретичні знання;
 • рекомендаційні списки WEB-ресурсів для орієнтації в мережі Інтернет;
 • можливість спілкування в Skype;
 • можливість запису отриманої інформації на флеш - накопичувач або  роздрукування на принтері;
 • для  пристроїв ( ноутбуки, планшети, смартфони )- доступ до мережі Інтернет через безкоштовний WiFi.

Наряду з інформаційними послугами  Центри вільного доступу до мережі Інтернет надають своїм користувачам консультації, проводить тренінги, групові навчання щодо основ роботи на комп’ютері, особливостей пошуку інформації в мережі Інтернет. Можливості Інтернет активно використовуються при проведенні масових заходів.

 

Користувачі Центру вільного доступу до мережі Інтернет Арбузинської районної бібліотеки для дітей:

Користувачі Центру вільного доступу до мережі Інтернет Кавунівської бібліотеки - філії:

  

Арбузинська центральна районна бібліотека для дітей одержала перемогу в конкурсі проектів співпраці бібліотек з місцевими громадами з проектом « Ігрова галактика » в рамках програми «Бібліоміст» (VІІ раунд). В районній бібліотеці для дітей засяяла ціла « Ігрова   Галактика » – створена ігро – кліпінгова кімната « Дивограй ігор » для дітей молодшого шкільного віку з малозабезпечених сімей, де дітлахи граються у комп'ютерні розвиваючі ігри, навчаються за допомогою інтерактивних он-лайн ігор, флеш ігор, що допомагає полегшити навчання в початкових класах.

Урок - тренінг " Основи роботи на персональному комп'ютері "