Головна Інформація для учасників АТО та вимушених переселенців Цивільний захист та безпека життєдіяльності населення

ЗАКОН   УКРАЇНИ
         «Про звернення громадян»

 

Стаття 5. Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

 Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

 

Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.
        Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

 

Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

 

Стаття 20.  Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

 

 

Графік

особистого прийому громадян

начальником відділу економічного розвитку, торгівлі та туризму

Арбузинської райдержадміністрації 

 

П.І.Б.

Дні та години прийому

телефон

Місце проведення

Зовтун Ірина Анатоліївна

Вівторок, четвер щотижня з 8.00 до 12.00

3-12-72

смт. Арбузинка

Площа Центральна, 18,  ІІІ поверх, кабінет №310

 

Графік

роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової

допомоги у відділі економічного розвитку, торгівлі та туризму

Арбузинської райдержадміністрації 

П.І.Б.

Дні та години прийому

телефон

Місце проведення

прийому

ЗОВТУН

Ірина Анатоліївна

вівторок, четвер

щотижня з 8.00 до 12.00

(05132)

3-12-72

смт. Арбузинка, площа Центральна 18, ІІІповерх, кабінет №310

МЕЛЬНИКОВА

Ірина Олегівна

понеділок, середа

щотижня з 13.00  до 17.00

(05132)

3-12-72

ІІІ поверх, кабінет №310

СЕВАСТЬЯНОВА Ірина Миколаївна

понеділок, п’ятниця

щотижня з 13.00  до 17.00

(05132)

3-12-72

ІІІ поверх, кабінет №310