Головна Інформація для учасників АТО та вимушених переселенців Цивільний захист та безпека життєдіяльності населення

Рекомендації по заповненню податкової декларації з плати за землю:
Форма Декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної комунальної власності) (далі - Декларація), затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 № 560 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2017 № 9).
Декларація заповнюється з урахуванням приміток.
У разі наявності у Декларації відмітки «земельний податок» заповнюється розділ I, зокрема:
у колонці 2 зазначається код цільового призначення земельної діляінки відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель,затвердженого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306, зазначеній в документах, що засвідчують/підтверджують право власності/користування земельними ділянками, арабськими цифрами у форматі ХХ.ХХ (далі - Класифікатор):
 01 - землі сільськогосподарського призначення;
 02 - землі житлової забудови;
 03 - землі громадської забудови;
 04 - землі природно-заповідного фонду;
 05 - землі іншого природоохоронного призначення;
 06 - землі оздоровчого призначення;
 07 - землі рекреаційного призначення;
 08 - землі історико-культурного призначення;
 09 - землі лісогосподарського призначення;
 10 - землі водного фонду;
 11 - землі промисловості;
 12 - землі транспорту;
 13 - землі зв´язку;
 14 - землі енергетики;
 15 - землі оборони;
 16 - землі запасу;
 17 - землі резервного фонду;
 18 - землі загального користування;
у колонці 3 вказується вид права на земельну ділянку:

1 - власність;
2 - постійне користування;
3 - оренда.
При поданні декларації із земельного податку у графі 3 розд. I буде
проставлятись вид права "1" (якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності платника) або "2" (якщо земельна ділянка перебуває у постійному користуванні платника);
у колонці 4 - серія та номер документа, який засвідчує/підтверджує право власності або користування земельною ділянкою (відображається послідовність букв та цифр, наприклад серія та номер державного акт) на земельну ділянку);
у колонці 5 - дата державної реєстрації прав власності/користувания в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі наявності) у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд - число місяця, мм - місяць, рррр - рік;
у колонці 6 - номер державної реєстрації прав власності/користування в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі наявності) послідовність цифр;
у колонці 7 зазначається кадастровий номер земельної ділянки (у форматі 0000000000:00:000:0000);
у колонці 8 зазначається площа земельної ділянки у га (з чотирма десятковими знаками);
у колонці 9 зазначається площа земельної ділянки в кв. м (з двома десятковими знаками);
не допускається заповнення показників площі землі одночасно в колониі 8 та 9 по одному кадастровому номеру!)
у колонці 10 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (якщо її проведено) (в гривнях з двома десятковими знаками). Нормативна грошова оцінка землі має бути уточнена станом на 01 січня поточного року на коефіцієнт індексації;
у колонці 11 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі (в гривнях з двома десятковими знаками) - для земель де не проведена нормативна грошова оцінка;
у колон и і 12 вказується ставка земельного податку (у відсотках);
у колонці 13 вказується річна сума земельного податку станом на 1 с|ічня звітного року, яка розраховується за формулою:
гр. 13=гр. 8 або 9 х гр.10 або 11 х гр. 12/100
Для декларації за місяць річна сума розраховується як для декларацїі за рік;
у колонці 14 зазначається код відповідної пільги згідно з Довідниками податкових пільг;
у колонці 15 відображається розмір пільги відповідно до законодавіства та/або рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, яким пільгу надано (у відсотках);
у колонці 16 вказується сума пільги зі сплати земельного податку. На суму пільги зі сплати земельного податку зменшується показник річної суми земельного податку по відповідній земельній ділянці, щодо якої надано пільгу
у колонці 17 вказується річна сума земельного податку станом на 1 сіічня звітного року, що підлягає сплаті до бюджету, за вирахуванням суми пільги з земельного податку, яка розраховується за формулою:
гр. 17 = гр. 13 - гр. 16
Якщо пільга зі сплати земельного податку по відповідній земельній ділянці відсутня, то показник графи 13 дорівнює показнику графи 17;
У разі наявності у Декларації відмітки «орендна плата» заповнюється розділ II, зокрема:
у колонці 2 зазначається код цільового призначення орендованої земельної ділянки відповідно до Класифікатора (аналогічно заповненню колонки 2 розділу I Декларації)
у колонці 3 - дата укладання договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд - число місяця, мм — місяць, рррр - рік;
у колонці 4 - номер укладеного договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності - послідовність цифр;
у колонці 5 - дата державної реєстрації прав оренди земельної ділянки у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд - число місяця, мм — місяць, рррр - рік;
у колонці 6 - номер державної реєстрації прав оренди земельної ділянки - послідовність цифр;
у колонці 7 зазначається кадастровый номер орендованої земельної ділянки (у форматі 0000000000:00:000:0000);
у колонці 8 зазначається площа орендованої земельної ділянки у гa (з чотирма знаками після коми);
у колонці 9 зазначається площа орендованої земельної ділянки в кв м (з двома знаками після коми);
(не допускаешься заповнення показників площі землі одночасно в колонці 8 та 9 по одному кадастровому номеру!)
у колонці 10 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (в гривнях з копійками);
Нормативна грошова оцінка землі має бути уточнена станом на 01 с|ічня поточного року на коефіцієнт індексації;
у колонці 11 вказується розмір орендної плати за земельну ділінку державної чи комунальної власності (у відсотках з двома знаками після коми);
у колонці 12 вказується річна сума орендної плати станом на 1 січня звітного року, яка розраховується за формулою:
гр. 12 = (гр. 8 (або гр. 9) х гр.10 х гр. 11)/ 100
Інформація у колонках 2 розд. I та II Декларації має відповідати інформації, зазначеної в документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою та в договорі оренди за земельні ділянки державної або комунальної власності.
Інформація у колонках 4-6 розд. I Декларації (послідовність цифр, букв, дата) має відповідати інформації, зазначеної в документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою.
Інформація у колонках 3-6 розд. II Декларації (послідовність цифр, дата) має відповідати інформації, зазначеної в договорі орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.
У разі припинення права власності або користування земельною ділянкою (в т. ч. оренди земельної ділянки державної або комунальної власності) колонки 4-6 розд. I Декларації та колонки 3-6 розд. II Декларації заповнюються аналогічно. При цьому платники мають право скористатися нормами п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - Кодексу) щодо подання доповнення до Декларації, яке може бути складено за довільною формою та буде використано контролюючим органом при аналізі показників такої Декларації. Про цей факт платник робить відмітку у спеціально відведеному місці в Декларації, а доповнення до неї вважатиметься невід´ємною частиною такої Декларації.
Інформація у колонках 7 розд. I та II Декларації зазначається у разі наявності, має відповідати інформації, зазначеній в документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою та в договорі орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.
Інформація у колонок 8, 9 розд. I та II Декларації має відповідати інформації, зазначеної в документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою та в договорі орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.
Звертаємо увагу, загальні суми зазначені у колонці 17 розд. I (у разі наявності у Декларації відмітки «земельний податок») та колонки 12 розд. II (у разі наявності у Декларації відмітки «орендна плата»), повинні мати своє відображення у повному обсязі та відповідати даним колонки 3 рядка 3 розд. III.
Податкова декларація повинна містити обов´язкові реквізити визначені (п.48.3 ст.48 Кодексу). Обов´язкові реквізити - це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений цим Кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків.
У окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такі обов´язкові реквізити, зокрема, код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ (пункт 48.4 статті 48 Кодексу).
Внаслідок подання декларації з невірно зазначеним кодом КОАТУУ за вказаним кодом виникає об´єкт оподаткування з нарахованими податковими зобов´язаннями, а за кодом КОАТУУ, де фактично знаходиться земельна ділянка, виникає факт неподання або несвоєчасного подання декларації. В такому разі за неподання або несвоєчасне подання декларації до такого платника податку застосовуються штрафні санкції відповідно до ст. 120 Кодексу.

Южноукраїнське управління ГУ ДПС у Миколаївській області повідомляє, що на період дії норми пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19. спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. та етапів послаблення протиепідемічних заходів" (зі змінами) Южноукраїнське управління ГУ ДПС у Миколаївській області працює за наступним графіком:
 
з 08год.00хв. до 17год. 00хв. (у п'ятницю до 15год.45хв.),
 обідня перерва - з 12год. 00хв. до 12год.45хв.
 Звертаємо увагу, що надання адміністративних послуг у Центрах обслуговування платників здійснюється за графіком:
 з 10год.00хв. до 17год. 00хв. (у п'ятницю до 15год.45хв.),
 обідня перерва - з 12год. 00хв. до 12год.45хв.
Южноукраїнське управління ГУ ДПС у Миколаївській області звертає увагу, що подати письмове звернення можливо на тимчасову електронну скриньку dpi1409@ukr.net
  Арбузинська ДПІ Южноукраїнського управління ГУ ДПС у Миколаївській області інформує, що 17 березня 2020 року Верховною Радою України прийнято ЗАКОН УКРАЇНИ “ Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” № 533-IX, яким передбачено наступні зміни:
 1) річна декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік, визначена статтею 179 цього Кодексу, подається до 1 липня 2020 року, крім випадків, передбачених розділом IV цього Кодексу, коли така декларація може бути подана пізніше цього строку. При цьому вимоги підпункту 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 у 2020 році не застосовуються.
2) фізична особа зобов’язана самостійно до 1 жовтня 2020 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею річній декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік. При цьому абзац перший пункту 179.7 статті 179 у 2020 році не застосовується.
     Податкова декларація про майновий стан і доходи подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів (за вибором):
-особистоабо уповноваженою на це особою;
- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.
     У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язанийздійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в електронній формі - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.При направленні декларації засобами електронного зв’язку громадяни можуть скористатися новим електронним сервісом в «Електронному кабінеті», який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.
     За інформацією щодо порядку заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи громадяни можуть звернутись до Арбузинської ДПІ Южноукраїнського управління ГУ ДПС у Миколаївській області за адресою: смт. Арбузинка, вул. Центральна, 101, кабінет 7. Телефони для довідок: (05132) 3-02-35.
 
 
 
 
Деклараційна кампанія!
 Арбузинська ДПІ Южноукраїнського управління ГУ ДПС у Миколаївській області нагадує платникам податків, що з початку 2020 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019 року.
Платник податків може обрати зручний для себе спосіб подачі податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація):
- особисто або уповноваженою на це особою;
- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.
Граничний термін подання декларації за звітний (податковий) 2019 рік –30 квітня 2020 року.
 
 
 
 
 
Податківці роз’яснюватимуть роботодавцям важливість офіційного працевлаштування найманих працівників.
Представники Держпраці спільно з податківцями відповідно до доручення Прем’єр-міністра України проводитимуть посилену роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації харчування. Під час таких заходів роботодавцям розповідатимуть про неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин.
Заходи проводитимуться для підвищення відповідальності роботодавців під час виконання законодавства про працю та виявлення тих, які використовують неоформлену найману працю.
Суб’єкти господарювання після таких роз’яснювальних візитів матимуть змогу добровільно оформити всіх працівників відповідно до чинного законодавства.
Водночас звертаємо увагу, що після роз’яснювальних заходів працівниками контролюючих органів будуть проводитися перевірки зазначених суб’єктів господарювання щодо дотримання законодавства про працю. У разі виявлення порушень роботодавцям доведеться сплатити значні суми штрафів, передбачені законодавством за такі порушення.
Нагадуємо, що офіційне працевлаштування – це захист соціальних інтересів громадян, гарантування права на соціальні виплати та пенсійне забезпечення. Крім того, незадекларована праця знижує доходи державного бюджету, а отже і можливість фінансування державних програм соціального спрямування.
 
Бажаєш стати професіоналом - обирай навчання в Університеті державної фіскальної служби України
 
У зв’язку з проведенням вступної кампанії у 2019 році, Головне управління ДФС у Миколаївської області інформує абітурієнтів щодо переваг здобуття вищої освіти в Університеті Державної фіскальної служби України.
Університет Державної фіскальної служби України (м. Ірпінь) визнаний як в Україні, так і за її межами як навчальний, методичний центр, у якому напрацьовано значний досвід міжгалузевого поєднання економічної та правової освіти, науки й практики при здійсненні профільної підготовки фахівців, відповідно до вимог сучасного ринку праці.
Університет ДФС України (далі - Університет) формує потужну кваліфіковану базу працівників фіскальної служби по всій Україні. За час свого існування навчальний заклад підготував близько 70 тис. спеціалістів .
В Університеті створена потужна матеріально-технічна база, яка включає сучасні навчальні корпуси, оснащені сучасними технічними засобами навчання лекційні аудиторії, гуртожитки, спортивний комплекс з тренажерними залами, їдальні, молодіжні кафе, медичний центр, 9 читальних залів.
Університет здійснює профільну підготовку: податківців, митників, економістів, юристів, бухгалтерів, аудиторів, аналітиків, менеджерів, фахівців з ІТ, журналістів, психологів, реабілітологів за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти, відповідно до вимог сучасного ринку праці.
Окрасою та гордістю Університету є факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції. Це навчальний підрозділ, який не має аналогів в Україні. Факультет створений з метою підготовки висококваліфікованих кадрів для забезпечення економічної безпеки держави. Сферою діяльності випускників факультету є виявлення, розкриття та попередження злочинів у сфері фінансів.
Навчання на факультеті підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції проводиться за державним замовленням, що впливає на перспективи для подальшого працевлаштування випускників. Курсанти факультету знаходяться на повному державному забезпеченні. Вони проживають у комфортному гуртожитку, мають триразове харчування, забезпечені грошовим утриманням та форменим одягом протягом усього періоду навчання.
Більш детально з інформацією щодо вступу до Університету Державної фіскальної служби України можна ознайомитися на офіційному сайті, за посиланням:
http://www.nusta.edu.ua/vstupna-kompaniya/#1485871547111-35b2f8d0-5ff6.
або за телефонами приймальної комісії (+3804597) 60-3-53, (+3804597) 56-5-95, 066 517 82 98 координаційний штаб. Адреса: 08201, Київська область, м. Ірпінь, вул.Садова 90 
Звертаємо увагу абітурієнтів Миколаївщини на можливість отримання інформації щодо вступу до Університету Державної фіскальної служби України в управлінні по роботі з персоналом ГУ ДФС у Миколаївській області за телефоном (0512) 50-19-08.
 
 
 

  

Не забудьте повідомити фіскальні органи про зміну прізвища або місця проживання 
Арбузинська ДПІ ЮУУ ГУ ДФС у Миколаївській області інформує, що згідно зі ст.67 Конституції України кожен громадянин зобов’язаний сплачувати податки і збори у порядку і розмірах, встановлених законом.
Відповідно до п.70.7 ст.70 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) фізичні особи - платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки платника податків або повідомлення. Відомості про зміну даних подаються платником податку протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою 5-ДР до контролюючого органу за своєю податковою адресою, а фізична особа, яка не має постійного місця проживання в Україні, – до контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування.
Пунктом п.45.1 ст.45 ПКУ передбачено, що платник податків зобов’язаний визначити свою податкову адресу. Податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі. Платник податків - фізична особа може мати одну податкову адресу.
Шановні громадяни! Не відкладайте свій візит до контролюючого органу – приведіть свої документи у відповідність до чинного податкового законодавства.
 
 
Для реєстрації платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового можна використовувати рекомендовану форму заяви.
 Згідно з нормами Податкового кодексу України (далі – ПКУ) особи, які з 1 липня 2019 року здійснюють реалізацію пального або спирту етилового, підлягають обов'язковій реєстрації як платники акцизного податку та до 1 липня 2019 року мають зареєструвати усі акцизні склади, розпорядниками яких вони є. Питання такої реєстрації визначено:
пп.212.3.4 п.212.3 ст.212, пп.230.1.1, 230.1.2 п.230.1 ст.230 ПКУ (у редакції з 01.07.2019) та п.22 підрозд. 5 розд. XX ПКУ;
пп.1 – 18 Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року №408 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового», які є чинними.
Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового або акцизних складів (далі - Заява), форма якої затверджується Міністерством фінансів України. Заява складається та подається з використанням засобів електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг.
Проект форми Заяви від 15.04.2019 оприлюднений на сайті Міністерства фінансів України в розділі «Аспекти роботи/Законодавство/Регуляторна активність/Проекти регуляторних актів для обговорення 2019/Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового».
Для забезпечення виконання передбаченого ПКУ обов'язку суб'єктів господарювання, які здійснюють реалізацію пального та спирту етилового, зареєструватися як платники акцизного податку або зареєструвати акцизний склад Міністерство фінансів України направило до ДФС рекомендовану форму Заяви для розміщення на офіційному вебпорталі ДФС та рекомендувало використовувати таку форму Заяви при здійсненні реєстрації платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового до затвердження в установленому порядку зазначеної форми.
Рекомендована форма Заяви розміщена на офіційному вебпорталі ДФС, за посиланням: http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/382508.html та, починаючи з 19 червня 2019 року, може застосовуватись для реєстрації, у тому числі в Електронному кабінеті.
 
 
Оприлюднено реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним
Арбузинська ДПІ ЮУУ ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє, що станом на 1 липня 2019 року Державною фіскальною службою України оприлюднено Єдиний державний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва,  зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.
Зазначена інформація розміщена на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці «Реєстри», за посиланням:
 
 
Обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів
Арбузинська ДПІ ЮУУ ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє, що Законом України від 19 грудня 1995 року №481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» встановлено обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів.
Продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів забороняється:
особами, які не досягли 18 років;
особам, які не досягли 18 років;
у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, крім ресторанів, що знаходяться на території санаторіїв;
у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах універсальних торговельних організацій;
у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);
з торгових автоматів;
на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива);
поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар);
у споживчих упаковках, що містять менше 20 сигарет;
з рук;
у невизначених для цього місцях торгівлі.
Забороняється продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби.
На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради у межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та куріння тютюнових виробів.
Якщо у продавця пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових або тютюнових виробів виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18-річного віку, такий продавець зобов’язаний отримати у покупця, який купує пиво (крім безалкогольного), алкогольні напої, слабоалкогольні напої, вина столові або тютюнові вироби, паспорт або інші документи, які підтверджують вік такого покупця. У разі відмови покупця надати такий документ, продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових або тютюнових виробів такій особі забороняється.
При цьому, сільські, селищні та міські ради, у межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, можуть встановлювати заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений рішенням таких органів час доби.
 
 
Як перевірити надійність бізнес-партнера?
Арбузинська ДПІ ЮУУ ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє, що перевірити надійність свого ділового партнера наразі можна он-лайн у режимі 24/7 за допомогою електронних сервісів Державної фіскальної служби України, у Єдиному державному реєстрі судових рішень, тощо. Для цього потрібно просто знати податковий номер або точну назву підприємства, з яким збираєтесь співпрацювати.
 
Державна фіскальна служба України  -  http://sfs.gov.ua/businesspartner.
 
Єдиний державний реєстр судових рішень -    http://www.reyestr.court.gov.ua/.
 
Перевірка підрядників та моніторинг змін  їх інформації -  https://youcontrol.com.ua/.
 
 

  

 Арбузинська ДПІ Южноукраїнського управління  ГУ ДФС у Миколаївській області про зміни до порядку реєстрації та застосування РРО і КОРО. 
 
Арбузинське відділення Южноукраїнського управління ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє, що Міністерство фінансів України наказом вiд 20.09.2018 року №773 затвердило зміни до «Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій».                                                                                           
Наказ № 773 набув чинностi з 01.10.2018 року, але частково. Найважливішими новаціями є:.
- реєстрація, перереєстрація РРО на підставі однієї заяви; 
-  запровадження механізму обміну інформацією в електронному вигляді при реєстрації та застосуванні РРО між ДФС та ЦСО;
-  застосування КОРО тільки у разі виходу з ладу РРО та можливість їх незастосування у разі використання резервного РРО або не проведення розрахунків у таких випадках.
Так, з 01.10.2018 суб'єкти господарювання можуть вiдмовитися від використання книги облiку розрахункових операцiй (КОРО) на РРО у разi виходу з ладу РРО або вiдключення електроенергії, за умови не проведення розрахункових операцiй до моменту пiдключення резервного РРО або включення електроенерії. Рiшення про це затверджуєтъся власними розпорядчими документами. У такому випадку суб'єкт господарювання має право не реєструвати i не зберiгати КОРО та розрахунковi книжки, а тi, хто вже зареєстрував - скасувати реєстрацію КОРО та припинити її застосування.             
 Змiнами виключено вимоги до використання КОРО, зареєстрованого на РРО:
- пiдклеювання фiскальних звiтних чекiв до вiдповiдних сторiнок КОРО;
- щоденне виконання записiв (у разi здiйснення розрахункових операцiй) про рух готівки та суми розрахунків, при цьому дані за сумами, отриманими від покупцiв, та данi за сумами, виданими покупцям, записуються окремо;
- ведения облiку ремонтiв, робiт з технiчного обслуговування, а також перевiрок конструкцій та програмного забезпечення РРО у вiдповiдному роздiлi КОРО.
Водночас, порядок використання КОРО, зареєстрованого на РРО, доповнено вимогою щодо забезпечення збереження щоденних фiскальних звiтних чекiв (щоденних Z-звiтiв) в електроннiй формi.   
Прицьому, змiни щодо запровадження електронного документообiгу мiж суб'єктами господарювання, центрами сервiсного обслуговування та органами ДФС, спрощення реєстрації/перереєстрації РРО (на пiдставi заяви в електронному виглядi) застосовуються після набрання чинності наказами МФУ щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів РРО та реєстру ЦСО РРО.
До набрання чинності новими формами заяв у разі прийняття рішення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або увімкнення електроенергії, такий суб'єкт господарювання має додати до заяви про реєстрацію РРО копію відповідного рішення, про що зазначити в пункті 9 такої заяви.
Зареєстровані журнали використання РРО, КОРО та РК за "старою формою" можуть використовуватися до скасування їх реєстрації або закінчення.
 
 
Арбузинська ДПІ Южноукраїнського управління ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє про підстави для позбавлення ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем
Статтею 15 Закону України від 19.12.95 р. №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» передбачені такі підстави для анулювання ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями:
• заява суб’єкта господарювання;
• рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання;
• несплата чергового платежу за ліцензію протягом 30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії;
• рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб’єктом господарювання марок акцизного податку (стосовно імпортерів);
• рішення суду про встановлення факту торгівлі суб’єктом господарювання алкогольними напоями або тютюновими виробами без марок акцизного податку;
•рішення суду про встановлення факту переміщення суб’єктом господарювання алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза митним контролем;
• порушення вимог ст.15-3 цього Закону щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, або у не визначених для цього місцях.
Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб’єктом господарювання письмового розпорядження про її анулювання.
 
 
Арбузинська ДПІ Южноукраїнського управління ГУ ДФС у Миколаївській області про податковий номер платника податку 
Податковим номером платника податків є: 
 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для платників податків, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб — резидентів та нерезидентів);
 - реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта;
 - реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами за структурою, встановленою у п. 2.3 розділу ІІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588, платникам податків, визначеним у п. 2.4 розділу ІІ цього Порядку.
 

Податковий номер платника податків зазначається у всіх свідоцтвах, довідках, в інших документах або повідомленнях, що видаються платнику податків, у всіх податкових деклараціях (розрахунках, звітах), платіжних документах щодо податків і зборів, у фінансових документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством.
  

Детінізація ринку праці: ДФС
 
Заходам з детінізації ринку праці та боротьбі з виплатою заробітної плати «в конвертах» сьогодні ДФС приділяється значна увага. Адже нелегальна праця знижує доходи місцевих бюджетів, бюджетів Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Наслідком «тіньової» зайнятості є також погіршення бізнес-середовища та інвестиційного клімату через формування недобросовісної конкуренції.
Нелегальне працевлаштування має негативні наслідки й для найманих працівників. Зокрема, це відсутність соціальних гарантій, передбачених для працівника, - права на відпустку (у тому числі на час вагітності та пологів), страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, права на оплату листків непрацездатності. Громадяни також втрачають пенсійний стаж та можливість отримання державної допомоги у разі втрати роботи.
Неофіційно працевлаштована особа позбавлена законодавчого захисту та повністю залежить від роботодавця та його дій по відношенню до працівників. Офіційно ж оформлені трудові відносини надають можливість громадянам відстоювати свої права у судах у разі конфлікту з роботодавцем.
Виявлення порушників податкового законодавства в частині виплати заробітної плати – один з кроків захисту інтересів працівників. Тому ДФС бере участь у діяльності робочих груп, створених при облдержадміністраціях з метою виявлення найманих працівників, які працюють неофіційно, та залучення їх до оподаткування. Також значна увага надається проведенню роз’яснювальної роботи серед роботодавців для забезпечення підвищення рівня заробітної плати найманих працівників.
 Крім того, відомості про виявлені порушення трудового законодавства та законодавства про працю фіскальною службою передаються до органів Держпраці для застосування санкцій.

 

Про факти порушень податкового законодавства з боку роботодавців громадяни можуть повідомити на «гарячу лінію» ДФС за телефоном 0800-501-007.
 

 

 

 

 

 Інформація

про хід реформування військових комісаріатів
у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки
 
На Миколаївщиніуспішнотриваютьсистемні та комплексні заходи щодопоетапного переводу військовихкомісаріатів у територіальніцентрикомплектування та соціальноїпідтримки.
Державною програмоюрозвиткуЗбройних Сил країни до 2020 року (затверджено Указом Президента Українивід 22.03.2017 № 7312017) передбаченопереформуваннявійськовихкомісаріатів у територіальніцентрикомплектування та соціальноїпідтримки (далі - ТЦК та СП).
Одним з головнихзавдань ТЦК та СП е здійсненнязаходіврекрутингу (вербування) громадян на військову службу за контрактом шляхом їх активного пошуку на підприємствах, під час проведенняурочистихмасовихзаходів, відвідуваннявійськовихчастинтощо.
14.09.2018 року на базіЧернігівського ОВК було проведеноінструкторсько-методичного заняття з питаньпереформуваннявійськовихкомісаріатів у територіальніцентрикомплектування та соціальноїпідтримки.
Під час занять виступилипредставники Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, КомандуванняСухопутнихвійськЗбройних Сил України, оперативного командування, Чернігівськогообласноговійськовогокомісаріату.
В Миколаївськійобластіплануєтьсястворення 25 територіальнихцентрівкомплектування та соціально« підтримки, а сама; Миколаївськийобласнийвійськовийкомісаріатспланованопереформувати у обласний ТЦК та СП, а 24 районні (міські) військовікомісаріати-у районні (міські) ТЦК та СП.
Станом на 17.10.2018 року в Арбузинському РВК проводятьсяроботи з підготовки до створення на базівійськовогокомісаріатутериторіального центру комплектування та соціальноїпідтримки. Визначеноприміщення для прийомугромадян, розміщенняагітаційнихматеріалів, проведено приблизнийрозрахунок потреби коштів на ремонт та підготовкуприміщення.
    
 

До уваги платників податків!

Головне управління ДФС у Миколаївській області повідомляє платникам податків, що обслуговування платників з питань земельного податку та орендної плати за землю здійснюється у територіальних органах ДФС у Миколаївській області за місцем знаходження земельної ділянки, а з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - за місцем реєстрації платника податків, за наступними адресами: 
№ з/п
Район
Центр обслуговування платників/відділення ОДПІ
Адреса
Телефон
1.
Заводський та Центральний райони м. Миколаєва
Центр обслуговування платників ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва №2
м. Миколаїв,                 вул. Чкалова 20
(0512)489701
2.
Інгульський район  м. Миколаєва
Центр обслуговування платників в Інгульському районі м. Миколаєва №1
м. Миколаїв,                вул. Вячеслава Чорновола 1/1
(0512)236483
3.
Корабельний район м. Миколаєва
Центр обслуговування платників в Інгульському районі м. Миколаєва №2
м. Миколаїв, вул.Океанівська 1А
(0512)640207
4.
Вознесенський район
Центр обслуговування платників Вознесенського відділення Очаківської ОДПІ
Миколаївська область,
м. Вознесенськ,           пров. Бузьких козаків,6
(05134)41262
5.
Веселинівський район
Веселинівське відділення Очаківської ОДПІ
Миколаївська область,
смт. Веселинове,      вул. Мозолевського,10
(05163)22426
6.
Єланецький район
Єланецьке відділення Очаківської ОДПІ
Миколаївська область,
смт. Єланець,            вул. Паркова, 14/1
(05159)91963
7.
Новоодеський район
Новодеське відділення Очаківської ОДПІ
Миколаївська область,
м. Нова Одеса,             вул. Центральна, 179
(05167)93471
8.
Первомайський район
Центр обслуговування платників Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Миколаївська область,
м. Первомайськ,         вул. Театральна, 18
(05161) 43316
9.
Врадіївський район
Врадіївське відділення Южноукраїнської ОДПІ
Миколаївська область,
смт. Врадіївка,               вул. Героїв Врадіївщини, 137А
(5135)96338
10.
Доманівський район
Доманівське відделення Южноукраїнської ОДПІ
Миколаївська область,
смт. Доманівка,           вул. Комонавтів,5
(05152)91505
11.
Кривоозерський район
Кривоозерське відделення Южноукраїнської ОДПІ
Миколаївська область,
смт. Криве Озеро,      вул. 1 Травня, 9
(05133)23620
12.
Очаківський район
Центр обслуговування платників Очаківської ОДПІ
Миколаївська область,
м. Очаків,                 вул. Старофортечна, 27
(05154)30369
13.
Березанський район
Березанське відділення Очаківської ОДПІ
Миколаївська область,
смт. Березанка, вул. Центральна, 80
(05153)21648
14.
Миколаївський район
Миколаївське відділення Очаківської ОДПІ
м. Миколаїв,                вул. Веселинівська, 50
(0512)480613
15.
Баштанський район
Центр обслуговування платників Баштанської ОДПІ
Миколаївська область,
м. Баштанка,              вул. МиколиАркаса,2
(05158)28366
16.
Березнегуватський район
Березнегуватське відділення Баштанської ОДПІ
Миколаївська область,
смт. Березнегувате,   вул. 1-шого Травня, 85
(05168)191803
17.
Казанківський район
Казанківське відділення Баштанської ОДПІ
Миколаївська область,
смт. Казанка,               вул. Миру, 198А
(05164)91427
18.
Новобузький район
Новобузьке відділення Баштанської ОДПІ
Миколаївська область,
м. Новий Буг,              вул. Гагаріна, 9/1
(05151)93252
19.
м. Южноукраїнськ
Центр обслуговування платників Южноукраїнської ОДПІ
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ,  вул. Енергобудівників,5
(05136)54568
20.
Арбузинський район
Арбузинське відділення Южноукраїнської ОДПІ
 
Миколаївська область,
смт. Арбузинка,           вул. Центральна, 101
(05132)30235
21.
Братський район
Братське відділення Южноукраїнської ОДПІ
Миколаївська область,
смт. Братське,             вул. Миру, 117
(05131) 91992
22.
Вітовський район
Центр обслуговування платників Вітовського відділення Баштанської ОДПІ
м. Миколаїв,             вул. Торгова,63А
(0512)644853
23.
Снігурівський район
Снігурівське відділення Баштанської ОДПІ
Миколаївська область,
м. Снігурівка,              вул. Центральна 3/1
(05162)32645


  

До уваги платників податку на нерухоме майно!
 
Арбузинське відділення ЮУ ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє, що до 1 липня 2018 року сформовано та направлено фізичним особам-платникам податку на нерухомість майже 40 тисяч податкових повідомлень-рішень про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити. Просимо відповідально поставитись до сплати податку на нерухомість та вчасно сплатити податкові зобов’язання з цього податку.
Звертаємо увагу, що у разі встановлення розбіжностей у зазначеному податковому повідомленні-рішенні інформації про об’єкти нерухомості, а також у разі виникнення інших питань щодо сплати податку на нерухоме майно, або плати за землю, необхідно звертатися до Головного управління ДФС у Миколаївській області за телефоном: 47-00-84, або за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, каб 728.
Крім того, у разі виникнення у платників податків питань щодо погашення податкового боргу, просимо звертатися за телефонами: 47-04-15, 47-01-12, 47-01-31 або за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, каб. 724, 726.
 
Арбузинське відділення ЮУ ОДПІ ГУ 
ДФС у Миколаївській області 
 
 
 
 
  ІНФОРМУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ЩОДО НОВІТНІХ МОДЕЛЕЙ ПРОГРАМНИХ  ТА ПРОГРАМНО –ТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ    ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ   РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ.
Нова інформаційна система реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операцій e-Receipt (електронний касовий чек) передбачатиме оnline реєстрацію пристроїв (персональні комп’ютери, планшети, смартфони), без подання до контролюючих органів будь-яких паперових документів та не потребуватиме абонентської плати за користування нею,нова система може бути встановлена та підтримуватиметься будь-яким пристроєм. Вона передбачатиме програмне забезпечення для платника (продавця), покупця та ДФС, а також буде інтегрована з Електронним кабінетом платника.
Всі кейси цієї системи, будуть безкоштовними для її користувачів та не потребуватимуть абонентської плати за користування. Крім того, система e-Receipt працюватиме цілодобово та міститиме значний масив інформації для забезпечення потреб її користувачів.
«Система e-Receipt матиме можливість інтегруватися з іншими системами ДФС та бухгалтерськими програмами, відповідатиме вимогам захисту інформації та передбачатиме мінімальні затрати часу на процес фіскалізації».
Icнуюча на сьогодні система реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операцій є недосконалою, оскільки доволі обтяжлива, незручна та високовартісна для платника податків. Вона передбачає реєстрацію реєстратора розрахункових операцій протягом п’яти днів, включаючи візити до органів ДФС та Центрів сервісного обслуговування, оформлення значної кількості паперових документів. Крім того, вартість РРО, які представлені на ринку касової техніки, є високою і становить від 4 до 20 тис. грн.
До того ж послуги на технічне обслуговування та ремонт РРО, які забезпечуються центрами сервісного обслуговування відповідно до заключних договорів, а також послуги інформаційних еквайєрів, якими передаються дані РРО, є платними і становлять мінімально 200 грн щомісяця для кожного РРО.
 «Традиційні РРО друкують лише паперові чеки, потребують наявності друкуючого пристрою, та відповідних витратних матеріалів. Нова система e-Receipt значно спрощує та удосконалює цей процес оскільки передбачає виключно оnline реєстрацію пристрою через Електронний кабінет та Оnline передачу (отримання) даних.
Електронний чек генеруватиметься, реєструватиметься в системі ДФС і доповнюватиметься QR-кодом, після чого передаватиметься на пристрій.
Інформація про фіскальний номер чеку та його QR-код зберігатиметься в e-Receipt та буде доступною для перегляду в Електронному кабінеті платника як платником, так і покупцем.
 Враховуючи важливість та актуальність для бізнесу питання удосконалення системи реєстрації та обліку РРО,  нова система не тільки спростить процес використання касових апаратів, оскільки знімає додаткові часові та фінансові витрати бізнесу, а й допоможе у боротьбі з сірим імпортом, контрабандою та нелегальною торгівлею.
 
 

Арбузинське  відділення Южноукраїнської ОДПІ

  

 

 

 

Внесення ідентифікаційного коду до паспорту громадянина України

 
Арбузинське відділення ЮУ ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області інформує, що відповідно до п.70.10 ст.70 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та п.10 розділу VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №822 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків», контролюючим органом ДФС на прохання фізичної особи зазначаються дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків до паспорту громадянина України у формі книжки.
До паспорту громадянина України у формі картки інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків вноситься відповідно до Закону України
від 20 листопада 2012 року №5492 «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
Згідно з п.10 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 року №302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України», оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорту здійснюється територіальними органами/підрозділами Державної міграційної служби через Головний обчислювальний центр Єдиного державного демографічного реєстру у взаємодії з Державним центром персоналізації документів державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».
Враховуючи викладене, зазначаємо, що дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків вносить до паспорта громадянина України у формі книжки контролюючий орган ДФС на прохання фізичної особи, а до паспорту громадянина України у формі картки – територіальний орган/підрозділ Державної міграційної служби через Головний обчислювальний центр Єдиного державного демографічного реєстру у взаємодії з Державним центром персоналізації документів державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» під час його оформлення або обміну.
Шановні громадяни! При виникненні питань стосовно податкового законодавства, просимо звертатись до Центрів обслуговування платників податків та державних податкових інспекцій Миколаївської області, адреси та контактні дані яких розміщено на офіційному суб-сайті Головного управління ДФС у Миколаївській області, за посиланням: http://mk.sfs.gov.ua/diialnist/mistsya-nadannya-administrativnih-poslu/
 
 
 

 

 

Фізичні особи-платники податків можуть отримати реєстраційний номер для дитини

 
Арбузинське відділення ЮУ ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області інформує, що громадянин, для якого раніше не формувалася Облікова картка фізичної особи- платника податків (далі – Облікова картка), і якого не включено до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, зобов'язаний подати до державної податкової інспекції за місцем реєстрації або проживання Облікову картку №1ДР, яка водночас є заявою для реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, а також пред'явити документ, що посвідчує особу.
Крім того, розділом VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №822 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників», визначено, що облікові картки громадян України, у віці до 16 років, або неповнолітніх осіб, які ще не отримали паспорт громадянина України, подаються одним з батьків за наявності свідоцтва про народження дитини і документа, що засвідчує особу одного з батьків. Слід зазначити, що отримання реєстраційного номеру для дитини проводиться після подання вищезазначених документів.
Реєстрація громадянина України у Державному реєстрі здійснюється протягом 3 робочих днів від дня подання Облікової картки №1ДР до ДПІ за місцем реєстрації.
Громадяни України можуть звернутися за документом (ідентифікаційним кодом), що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, до будь-якої державної податкової інспекції, незалежно від реєстрації їх місця проживання.
 
 
 

ДФС розробляє механізм контролю за поставками через поштові та експрес-відправлення

 
   На сьогодні ДФС розробляє програмний продукт, за допомогою якого буде здійснюватися контроль за поставками через поштові та експрес-відправлення. Так в інтерв’ю виданню «Деловая столица» в.о. Голови ДФС Мирослав Продан прокоментував підготовку ДФС до введення в дію норми щодо обмеження кількості поштових пересилань, які людина має право отримувати без сплати податків.
Він також зазначив, що змінюватиметься і механізм отримання поштових відправлень.
«Сьогодні в одному пакуванні може бути тисяча одиниць товару, який нібито приходить сотні різним людям. А фактично весь товар отримує одна фірма-імпортер. Її представник приходить у відділення з дорученнями від ста людей й бере товар без сплати податків. Поштовому оператору не принципово, хто отримує відправлення», – підкреслив Мирослав Продан.
За його словами, ця схема досить масштабна, через неї держава втрачає мільярди гривень і ДФС вживатиме всіх заходів для її руйнування.
Щодо інших схем, якими користувалися порушники митного законодавства, то, як відзначив Мирослав Продан, на сьогодні завдяки законодавчим змінам вже знято питання «піджаків», в процесі рішення щодо ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією.
«Ми бачимо зростання обсягів легальних поставок, наприклад, побутової техніки. Бюджет від цього виграв. Практика, коли фуру перед кордоном розвантажували, фактично в руках переносили імпортний товар через пункт пропуску без розмитнення, а потім знову завантажували, відійшла у минуле», – розповів очільник ДФС.
Крім того, після встановлення скануючих систем на пунктах пропуску, над чим сьогодні активно працює ДФС, практично неможливим стане процес контрабанди товарів.
 
 
 

ДФС України запроваджено сервіс з подання скарги на рішення комісій щодо відмови у реєстрації податкових накладних

 
Арбузинське відділення ЮУ ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє, що Державною фіскальною службою запроваджено новий сервіс – подання скарги на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову такої реєстрації (далі – Скарга) в електронному вигляді.
Платник податків може створити та надіслати Скаргу, а також заяву про відмову від поданої скарги (далі – Заява) через офіційний веб-портал ДФС України або Електронний кабінет, за адресою: https://cabinet.sfs.gov.ua/
Також, для формування Скарги або Заяви в електронному вигляді платник податків самостійно може обрати будь-яке програмне забезпечення, яке формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту). Скарга направляється за формою J(F)1313201. До Скарги додаються документи про підтвердження здійснення операцій по відмовленим податковим накладним/розрахункам коригування за формою J(F)1360102. Кожен документ, що додається до Скарги надсилається окремим додатком у форматі pdf та повинен мати розмір не більше 2 мегабайт. У разі відкликання Скарги до прийняття рішення комісією ДФС з питань розгляду скарг, платник податків подає Заяву за формою J(F)1313301.
Електронні формати Скарги та Заяви розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України у розділі «Електронна звітність»/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр електронних форм податкових документів.
Новий сервіс  подання скарги на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову такої реєстрації в електронному вигляді запроваджено відповідно до Порядку розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21.02.2018 №117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».
 
 
 
 

 

 

В Електронному кабінеті запроваджено новий сервіс

 
Державна фіскальна служба запровадила новий сервіс в Електронному кабінеті - окремий Реєстр податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена.
Реєстр розміщено у відкритій частині Електронного кабінету.
Пошук інформації в Реєстрі здійснюється за такими фільтрами: «Індивідуальний податковий номер», «Номер ПН/РК», «Дата складання ПН/РК».
У Реєстрі відображається інформація щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена та по яким прийняті рішення відповідними комісіями, а також розпочато процедури адміністративного та судового оскарження.
Реєстр функціонує в тестовому режимі протягом місяця з дня набрання чинності Порядку.
У частині формування у відкритому доступі окремого Реєстру Електронний кабінет доопрацьовано відповідно до пункту 8 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».
 
 
Шановні платники податків! Завчасно подбайте про сплату податків до бюджету, у звязку із святкуванням Дня Конституції України
З метою забезпечення сплати необхідних податкових зобов’язань до бюджету та запобігання створення податкового боргу, Головне управління ДФС у Миколаївській області звертається до платників податків з проханням сплатити нараховані суми податкових платежів до 27 червня 2018 року, включно. У період з 28 червня по 1 липня зарахування сплачених сум не здійснюватиметься.
 
 
  
Інформацію щодо субєктів господарювання, які мають податковий борг, розміщено на веб-порталі ДФС України
 
Головне управління ДФС у Миколаївській області у порядку взаємодії повідомляє органам місцевого самоврядування Миколаївської області, що відповідно до вимог п.35.4 ст.35 Податкового кодексу України, згідно з Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835, ДФС як розпорядник інформації забезпечує оприлюднення, зокрема, інформації про суб’єкти господарювання, у тому числі фізичних осіб-підприємців, які мають податковий борг.
Вказана інформація із зазначенням сум боргу окремо до державного та місцевих бюджетів розміщується щомісячно у сервісі «Відкриті дані» на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС та у рубриці «Податки» Єдиного державного веб-порталу відкритих даних.
 
 
 
 
 
Особливості нарахування та сплати земельного податку
для фізичних осіб
Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.
Порядок обчислення плати за землю визначено ст.286 Податкового кодексу України. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Нарахування фізичним особам сум земельного податку проводиться органами державної фіскальної служби (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникам до 1 липня поточного року податкові повідомлення-рішення про суми сплати земельного податку.
Відповідно до пп.287.5 ст.287 Податкового кодексу України фізичним особам необхідно сплатити земельний податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року, земельний податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, у якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, у якому у нового власника виникло право власності.
У сільській та селищній місцевості фізичні особи можуть сплатити земельний податок через каси сільських (селищних) рад або рад об'єднаних територіальних громад за квитанцією про приймання податкових платежів.
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Національний податковий форум

 

на тему: «Транспортне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Дата проведення: 15 червня 2018 р.
Місце проведення: м.Одеса
Початок семінару: 09.30  (початок реєстрації з 08.30)
 
 

ПРОГРАМА

 
№ п/п
 
Питання
 
Лектори (структурні
 
підрозділи ДФС)
 
Транспортне ціноутворення
1
Повідомлення про укладання форвардних та ф’ючерсних контрактів                           Інформування платників про здійснені контрольовані операції з біржовими товарами щодо обраного методу.                                                     Зміни у процедурі попереднього узгодження ціноутворення                                                 Виправлення помилок попередньої податкової звітності про контрольовані операції                                Самостійне коригування ціни контрольованих операцій і сум податкових зобов’язань
Ірина Сиволап, начальник відділу взаємодії з питань трансфертного ціноутворення Департаменту податків і зборів з юридичних осіб ДФС України
2
Податковий контроль за ТЦУ : практика проведення перевірок                                                                            Як здійснюється відбір платників податків для перевірок                                                                    Процедура призначення та проведення перевірок        Які помилки платників податків призводять до донарахувань зобов’язань                                      Підсумки проведення перевірок : донарахування та оскарження
В’ячеслав Кругляк, заступник начальника відділу перевірок трансфертного ціноутворення Департаменту аудиту ДФС України;                          представник Головного управління ДФС у Одеській області
 
Податок на прибуток підприємств
3
Аналіз змін до Податкового кодексу             Різниці, на які коригується фінрезультат         Борги безнадійні та сумнівні             Оподаткування процентів за борговими зобов’язаннями                                                Прискорена амортизація                              Дивіденти-2018: оподаткування та відображення у звітності                                                           Виправлення помилок попередніх звітних періодів: коли без штрафних санкцій?
Олексій Задорожний, начальник Управління вдосконалення методології податку на прибуток підприємств Департаменту методологічної та нормотворчої роботи ДФС України
 
 
Податок на додану вартість
4
Терміни формування податкового кредиту
Нарахування компенсуючи зобов’язань
Строки реєстрації в ЄРПН та штрафні санкції за їх порушення.
Складання розрахунків коригування: виправлення помилок, зміна номенклатури, зміна кількості/вартості, повернення передоплати/товарів
Відображення коригувань та виправлень в податковій звітності
Пільги в оподаткуванні
Сергій Тимошенко, заступник
директора Департаменту -
начальник Управління
вдосконалення непрямого
оподаткування Департаменту
методологічної та
нормотворчої роботи ДФС
України

    

 

Податкова знижка для фізичних осіб

 

      

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, - це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Кодексом.
Платник податку на доходи фізичних осіб має право включити до податкової знижки з метою зменшення свого оподатковуваного доходу за наслідками звітного року фактично здійснені ним деякі витрати. Перелік витрат, за якими застосовується податкова знижка, визначено у п. 166.3 ст. 166 Кодексу.
При цьому загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у вигляді заробітної плати.
Заробітна плата - це основна та додаткова винагорода, інші заохочувальні та компенсаційні кошти, які виплачують платнику податку на підставі відносин трудового найму.
        Для реалізації права на податкову знижку платнику податку необхідно заповнити та подати декларацію по 31 грудня  включно наступного за звітним податкового року.
        Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку відображається платником податків у розділі V декларації.
У рядку 13 декларації вказуються позначкою «х» документально підтверджені категорії витрат, що включаються до податкової знижки відповідно до статті 166 Кодексу.
 
 
 

 
  

 

Випадки, в яких податкова декларація по майновий стан і доходи

 

не подається

 
Відповідно до п. 179.2. ст. 179 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:
від податкових агентів, які згідно з IV розділом Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених IV розділом Кодексу;
від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до IV розділом Кодексу;
у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.
 

    

 Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання звіту з ЄCВ

Арбузинське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області  інформує, що відповідно до п.7 ч.11 ст.25 Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464), за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої Законом №2464, до платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – платники ЄСВ), застосовуються штрафні санкції у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.) за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою.
          За ті самі дії, вчинені платником ЄСВ, до якого протягом року було застосовано штрафні санкції за таке порушення, – передбачено застосування штрафних санкцій у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 грн.).
         Крім того, згідно з ч.1 ст.165¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення, за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності з ЄСВ, передбачено застосування штрафу. Зокрема, на посадових осіб підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, фізичну особу - підприємця або особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, накладається штраф у розмірі від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510–680 грн.).
         За ті самі дії, вчинені особою, до якої протягом року було застосовано адміністративне стягнення за одне з таких правопорушень, передбачено застосування штрафу від 40 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680-850 грн.).
 
 
 

Електронна звітність: оновлено бланки податкових декларацій

 

               Арбузинське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє платникам податків, що 28 вересня 2017 року оновлено електронний сервіс ДФС України "Єдине вікно подання електронної звітності".
Зокрема, з 1 жовтня 2017 року оновлено податкові декларації, а саме:
- F/J0302004 – Податкова декларація екологічного податку з додатками (розрахунками);
- F/J0800105 – Податкова декларація з рентної плати з додатками (розрахунками);
F/J0800204 – Податкова декларація з рентної плати (місячна) з додатками (розрахунками);
- J0100516 – Податкова декларація з податку на прибуток підприємств з додатками.
- F0103306 – Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи - підприємця;
- J0103507 – Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи).
Перелік змін та доповнень до "Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності до "Єдиного вікна подання електронної звітності" розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України, за посиланням: http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program.
 
 

Отримати довідку про відсутність заборгованості можна в електронному вигляді

 

Арбузинське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє платникам податків, що Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів (далі – Довідка) видається контролюючими органами безоплатно, на підставі заяви платника податків про видачу Довідки.
У заяві на отримання Довідки суб’єкти господарювання зазначають нормативно-правовий акт, положеннями якого визначено необхідність підтвердження відсутності у платника податків податкового боргу.
Слід зазначити, що Державною фіскальною службою України вдосконалено процедуру надання платникам податків Довідки в електронному вигляді. Отримати Довідку в електронному вигляді можна за допомогою сервісу ДФС України «Електронний кабінет платника податків», який розміщено на веб-порталі ДФС України, за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/.
 
 
 

 

Про надання Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим податковим накладним/розрахункам коригування

Арбузинське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє, що при отриманні квитанції про зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування (далі – ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) платник податку має право подати на розгляд Комісії Державної фіскальної служби України (далі – ДФС), яка приймає рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації письмові пояснення та/або, копії документів, зазначені у п.п.«в» п.п.201.16.1 п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України. Таке право зберігається за платником протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у ПН, реєстрацію якої зупинено.
Наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №567 зі змінами затверджено вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН (далі – документи).
Пояснення подається у вигляді Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК за формою J(F)1312602 (далі – Повідомлення).
Всі поля Повідомлення є обов’язковими до заповнення.
Табличну частину Повідомлення необхідно заповнювати відповідно до табличної частини ПН/РК (з відповідними знаками).
Надсилається Повідомлення виключно в електронному вигляді засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб. При цьому повідомлення формується по кожній окремо ПН/РК, реєстрацію якої зупинено в ЄРПН.
До Повідомлення по кожній ПН в обов’язковому порядку додаються у вигляді окремих додатків за формою J(F)1360102 у форматі PDF копії всіх первинних документів, зазначених у Вичерпному переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової ПН/РК в ЄРПН за конкретним критерієм
Сформувати та направити Повідомлення з додатками можна:
- через особистий кабінет електронного сервісу «Електронний кабінет платника»;
- через офіційний веб-портал ДФС за допомогою безкоштовного програмного забезпечення ДФС та будь-якого програмного забезпечення, яке формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту) – за вибором платника самостійно на власний розсуд.
 
 
 
 

 

Подання Таблиці даних платника ПДВ – можливість упередження зупинення реєстрації податкових накладних за ідентичними операціями

  Арбузинське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області інформує, що Державною фіскальною службою України листом від 06.09.2017 №2723/99-99-07-05-01-18 «Про систему моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків» (далі –лист) надано роз’яснення щодо дій платника у разі зупинення податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних.
           Зокрема, у листі зазначено, що згідно з п.3 Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Критерії), платник податку, який отримав квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН, має право подати на розгляд Комісії ДФС інформацію за встановленою формою щодо:
- видів економічної діяльності, відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010);
- кодів товарів, згідно з УКТ ЗЕД, що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються (отримуються) платником податку;
- кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010) (далі - ДКПП), що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку.
           Слід зазначити, що згідно з п.4 Критеріїв, інформація подається, виключно, в електронному вигляді, у вигляді Таблиці даних платника податку (далі – Таблиця). Документи, подані з порушенням цієї вимоги, не приймаються до розгляду та врахування у роботі.
 Подання Таблиці для платника податку - можливість упередження зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування за ідентичними операціями.        При правильному заповненні платником Таблиці і прийнятті Комісією ДФС, у подальшому реєстрація податкових накладних із зазначеними кодами згідно УКТ ЗЕД/ДКПП не зупинятиметься.
Електронну форму Таблиці розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України, за посиланням: http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-podatkiv-pro/informatsiyno-analitichne-za/reestr-elektronnih-form-po/.
Більш детально з листом можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДФС України, за посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/72419.html.
 

    

 

Про роботу Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу

Арбузинське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує платникам податків, що на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України функціонує електронний сервіс - Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (далі – ЗІР).
За допомогою ЗІР суб’єкти господарювання та громадяни мають можливість самостійно, у зручний для них час, отримати достовірну і повну довідкову інформацію щодо оподаткування, митної справи, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, електронного цифрового підпису тощо.
Так, за допомогою використання ключових слів у розділі «Запитання – відповіді з Бази знань» платники податків можуть знайти інформацію, шляхом ознайомлення з редакціями відповідей на запитання, з якими звертаються клієнти до Контакт-центру ДФС за телефоном, електронною поштою або письмово.
Слід зазначити, що нещодавно у ЗІР запроваджено новий розділ «Єдиний реєстр ІПК та письмові звернення», за допомогою якого можливо здійснити перехід до Єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій ДФС. Зокрема, у новому розділі розміщено витяги з відповідей, підготовлених Інформаційно-довідковим департаментом ДФС, на типові письмові зверення суб’єктів господарювання та громадян.
Скористатися послугами ЗІР можна на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України, за посиланням: zir.sfs.gov.ua.
 
 
 
 

До уваги громадян, які надають в оренду власне нерухоме майно!

Арбузинське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області, що ст.170.1 Податкового кодексу України визначено особливості нарахування та оподаткування доходів від надання нерухомості в оренду.
        Зокрема, орендодавцю, який надає житло в оренду фізичним особам і не є підприємцем, протягом 40 календарних днів після останнього дня звітного (податкового) кварталу необхідно нарахувати та сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відс., а також військовий збір за ставкою 1,5 відс.  із суми отриманого доходу.
          Сума отриманого доходу відображається орендодавцем у річній податковій декларації, яка подається до 1 травня року, що настає за звітним, до державної податкової інспекції за місцем реєстрації.
 
 
 
 

Подання скарги платником ПДВ на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН

Арбузинське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує платникам ПДВ, що процедуру розгляду скарг на рішення комісії ДФС, яка приймає рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 року №485 «Про затвердження Порядку розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».
Скарги подаються платником ПДВ до ДФС України протягом 10 календарних днів після отримання ним рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування. При цьому, якщо останній день строку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. Строк подання скарги може бути продовжено за правилами і на підставах, визначених п.102.6 ст.102 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
         За результатами розгляду скарги комісія з питань розгляду скарг приймає одне з таких рішень:
- задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії ДФС;
- залишає скаргу без задоволення та рішення комісії ДФС без змін.
Якщо мотивоване рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом строку, визначеного п.56.23 ст.56 ПКУ, а саме – протягом 10 календарних днів з дня отримання скарги ДФС, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податку з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.
Задоволення скарги є підставою для реєстрації у ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, зазначених у скарзі, з урахуванням вимог
п.200 прим.1.3 ст.200 прим.1 ПКУ.
Відповідно до п.п.201.16.4 п.201.15 ст.201 ПКУ та п.19 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1246, податкова накладна/розрахунок коригування, реєстрацію якої у ЄРПН було зупинено, реєструється у день настання однієї із таких подій:
- прийнято рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН;
- набрало законної сили рішення суду про реєстрацію відповідної податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН (у разі надходження до ДФС відповідного рішення суду).
Більш детально з процедурою розгляду скарг на рішення комісії ДФС, яка приймає рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДФС України, за посиланням: zir.sfs.gov.ua (категорія 101).
 
 
 

Щодо застосування нульової ставки податку на прибуток

Арбузинське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області інформує, що Державною фіскальною службою України листом від 04.09.2017 №23407/99-99-15-02-01-17 «Про набуття чинності постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року №592» (далі – лист) надано роз’яснення щодо застосування нульової ставки податку на прибуток підприємств.
Зокрема, у листі зазначено, що платники податку на прибуток підприємств, які відповідають вимогам, встановленим п.44 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України, з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2021 року можуть застосовувати нульову ставку податку на прибуток із поданням спрощеної податкової декларації.
Слід зазначити, що суб’єкти господарювання, утворені після 1 січня 2017 року шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення, приватизації та корпоратизації), приватизації та корпоратизації не можуть застосовувати нульову ставку податку на прибуток підприємств.
Крім того, листом визначено перелік видів господарської діяльності, ведення яких унеможливлює застосування нульової ставки податку на прибуток підприємств.
Більш детально з листом ДФС України від 04.09.2017 №23407/99-99-15-02-01-17 «Про набуття чинності постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року №592» можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДФС України, за посиланням: http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-pributok-pidpri/listi-dps/308951.html.