Головна Актуальна інформація Оголошення Оприлюднена інформація Новини Розпорядження голови Звернення громадян Каталог послуг

Нормативно-правові акти, якими регламентується діяльність Служби у справах дітей

1. Сімейний кодекс України - https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

2. Цивільний Кодекс України - https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

3. Цивільний процесуальний кодекс України - https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

4. Житловий кодекс Української РСР - https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5464-10

5. ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80

6. ЗУ «Про охорону дитинства» - https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

7. ЗУ «Про освіту» - https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu.htm

8. ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» - https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2342-15

9. ЗУ « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку надання органами опіки та піклування дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дітей» -    https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3234-17

10. Постанова КМУ від 8 жовтня 2008 р. № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» - https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-%D0%BF

11. Постанова КМУ від 24.09.08 № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" - https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF

12. Постанова КМУ від 31.01.07 № 81 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" - https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/81-2007-%D0%BF

13. Постанова КМУ від 26.04.02 № 565 "Про затвердження Положення про прийомну сім’ю" - https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/565-2002-%D0%BF

14. Постанова КМУ від 3 жовтня 2018 р. № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2018-%D0%BF

15. Постанова КМУ від 17.11.2017 «Про затвердження Порядку та умов надання у  2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» та внесення змін від 12 вересня 2018 р. № 734 -  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/734-2018-%D0%BF#n2

16. Постанова КМУ від  22 серпня 2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF

17. Конвенція ООН «Про права дитини» 20 листопада 1989 року - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021