Головна Актуальна інформація Оголошення Оприлюднена інформація Новини Розпорядження голови Звернення громадян Каталог послуг

Інформація про діяльність Вітовської райдержадміністрації

 Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Вітовської райдержадміністрації

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" правовий статус місцевих державних адміністрацій встановлюється Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, а районні державні адміністрації в Автономній Республіці Крим - також рішеннями та постановами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їх повноважень.

Відповідно до ст. 119 Конституції України, ст. 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:

1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;

3) бюджету, фінансів та обліку;

4) управління майном, приватизації та підприємництва;

5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку;

6) науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх;

7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;

8) зовнішньоекономічної діяльності;

9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;

10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.

Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання, віднесені законами до їх повноважень.

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами.

Кабінет Міністрів України в межах, визначених законами України, може передавати місцевим державним адміністраціям окремі повноваження органів виконавчої влади вищого рівня.

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

1. Інформація, що міститься у документах райдержадміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію.

2. Доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

3. Інформація, зібрана в процесі діяльності у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "Для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».


 Вимоги до оприлюднення інформації розпорядниками згідно вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації"

 

Інформація про місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреса електронної пошти облдержадміністрації

Інформація про прізвище, ім’я, по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови облдержадміністрації, першого заступника, заступників голови облдержадміністрації, заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації, а також керівників структурних підрозділів облдержадміністрації

Інформація про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності облдержадміністрації

Інформація про основні функції структурних підрозділів облдержадміністрації

Перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ, організацій, що належать до сфери оперативного управління облдержадміністрації та їх структурних підрозділів, та прізвищ, імені, по батькові їх керівників

Плани проведення та порядки денні засідань колегії облдержадміністрації, регіональної ради з питань діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, сесій обласної ради

Інформація про фінансові ресурси, розпорядником яких є облдержадміністрація

Інформація про нормативно-правові засади діяльності облдержадміністрації

Інформація про механізми чи процедури за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень облдержадміністрації

Розпорядження голови облдержадміністрації

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються в апараті облдержадміністрації за запитом на інформацію

Інформація про розміщення та номери кабінетів облдержадміністрації, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки для подання у письмовому вигляді інформаційного запиту

Проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, що підлягають обговоренню

Інформація про вакансії , порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

Графік прийому громадян керівництвом облдержадміністрації

Перелік документів, що знаходяться у володінні Миколаївської облдержадміністрації, які містять публічну інформацію

Система обліку публічної інформації