Українська | Русский | English
Головна Актуальна інформація Оголошення Оприлюднена інформація Новини Розпорядження голови Звернення громадян Каталог послуг

Регуляторна діяльність

  проект рішення з регуляторної діяльності
Формат: DOCX | Добавлен: 23/07/2020 11:35:42
126Kb Скачать скачать
  Аналіз регуляторного впливу
Формат: DOCX | Добавлен: 28/07/2020 09:24:06
48Kb Скачать скачать

 11.02.2019 р.                                                    Звіт

про  базове  відстеження

 

результативності регуляторного акта – рішення Вітовської районної ради  «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району»

         Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Вітовської районної ради  «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району» підготовлено згідно ст..10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

              1. Вид та назва  регуляторного акта:

рішення Вітовської районної ради  «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району»

              2. Назва виконавця заходів з відстеження:

відділ з питань інвестиційної політики та управління майном виконавчого апарату Вітовської районної ради .

                            3. Цілі прийняття акта: 

Затвердження рішення Вітовської районної ради  «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району» забезпечить можливість:

1) врегулювати питання щодо порядку управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району, призначення та звільнення керівників підприємств,  установ, закладів;

2) врегульовувати трудові відносини між Вітовською районною радою та керівниками підприємств, установ, закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ  Вітовського району;

3) здійснювати ефективний контроль за діяльністю підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району;

4) встановити єдиний організаційно-правовий механізм, прозорий та чіткий порядок призначення і звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що належать до спільної власності територіальних громад району.

                        4. Строк виконання заходів з відстеження: 

Базове відстеження результативності регуляторного акта  відповідно до Постанови Кабінету Мінстрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» здійснюється до дня набрання ним чинності , а саме : з 25 січня 2019 року  по  25 лютого 2019 року.

Відповідно до ст..10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності акту, але не пізніше ніж через два роки.

 Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

                     5. Тип відстеження: базове

       6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод.

       7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акту  були визначені такі статистичні показники трудових відносин з керівниками підприємств, установ, в тому числі закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ  Вітовського  району :

- кількість прийнятих рішень про призначення на посаду, звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району;

- кількість прийнятих рішень про погодження призначення на посаді  керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району;

- кількість укладених контрактів з керівниками вищезазначених установ;

Відстеження результативності регуляторного акту здійснювалося на підставі даних головного спеціаліста загального відділу   виконавчого апарату Вітовської районної ради.

Повторне та періодичне відстеження буде здійснюватись на підставі даних загального відділу виконавчого апарату Жовтневої районної ради.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

8.1. Кількість суб’єктів господарювання, на які буде поширюватись  дія

регуляторного акту:

Дія регуляторного акту буде поширюватись  на 42 суб’єктів господарювання, які є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ  Вітовського  району.

8.2. Ефективність розробленого механізму:

№ з/п

Види трудових відносин з керівниками підприємств, установ, в тому числі закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського  району

Кількість прийнятих рішень

до прийняття регуляторного акту за період з 
15 січня 2018 року до 
15 лютого  2019 року (24 місяця)

 

 

1

Призначено, з них:

1

 

1.1

Укладено контрактів

1

 

2

Погоджено на посаді

2

 

3

Звільнено

1

 

 

Всього

5

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеню досягнення визначених цілей:

Проект регуляторного акту має достатній ступінь для досягнення визначених цілей, реалізація його положень є необхідною та ефективною. Цей проект  Змін до Положення  буде забезпечувати   виконання контролю за дотриманням законодавства в сфері призначення та звільнення з посади, укладення контрактів з керівниками підприємств, установ, в тому числі закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району , управління якими здійснює  Вітовська районна рада та Вітовська  районна адміністраціяз урахуванням  рішення Вітовської районної ради від 15 січня 2019 року №1 «Про внесення змін до рішення ХV сесії Жовтневої районної ради народних депутатів Миколаївської області від 29 серпня 1997 року №1 «Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації» у частині передачі Вітовською районною державною адміністрацією делегованих повноважень у сфері охорони здоров’я  Вітовській районній ради.  

 

 

 

Голова районної ради                                                                                І.С. Матвєєв  

                       

Розробник – начальник відділу з питань

інвестиційної політики та управління майном                                      З.В. Єрохіна

 

  Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту "Про внесення змін та доповнень до Порядку складання та затвердження фінансових планів комунальних підприємств, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського
Формат: DOC | Добавлен: 20/03/2019 08:42:57
41Kb Скачать скачать
  Аналіз регуляторного впливу Проекту рішення "Про внесення змін та доповнень до Порядку складання та затвердження фінансових планів комунальних підприємств, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району"Зві
Формат: DOC | Добавлен: 20/03/2019 08:55:30
67Kb Скачать скачать
  Проект ругуляторного акта "Про внесення змін та доповнень до Порядку складання та затвердження фінансових планів комунальних підприємств, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району"
Формат: PDF | Добавлен: 24/01/2019 13:09:43
388Kb Скачать скачать
  Фінансовий план
Формат: DOC | Добавлен: 24/01/2019 13:10:23
837Kb Скачать скачать
  Фінансовий звіт
Формат: DOC | Добавлен: 24/01/2019 13:10:49
791Kb Скачать скачать
  Аналіз регуляторного впливу проекту рішення районної ради про внесення змін до положення про призначення керівників
Формат: DOCX | Добавлен: 24/01/2019 14:37:46
25Kb Скачать скачать
  проект рішення районної ради про внесення змін до рішення районної ради від 22.07.2016 року № 5 " Про внесення змін до положення про поорядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників....
Формат: DOC | Добавлен: 24/01/2019 14:45:07
36Kb Скачать скачать
  Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади крівників підприємств. організацій , установ , закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району
Формат: DOC | Добавлен: 24/01/2019 14:31:51
327Kb Скачать скачать

 У К Р А Ї Н А

ВІТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Миколаївської ї області

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

від _______ _______ 2018 року                                                            № ____

Про затвердження Програми приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району на 2018 рік та Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району, що підлягають приватизації у 2018 році.

  Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 та частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», Закону України «Про Державну Програму приватизації»

 

районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району на 2018 рік та Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району, що підлягають приватизації у 2018 році.

. 2. Оприлюднити дане рішення разом з додатком в районній газеті «Вісник Жовтневщини» та на офіційному веб-сайті районної ради  в мережі Інтернет

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань інвестиційної діяльності, регуляторної політики, планування, бюджету, фінансів, економічної реформи, підприємництва, приватизації та власності.

 

 

Голова районної ради                                                   І.С. Матвєєв

 

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                рішенням ______ сесії районної ради

                                        сьомого скликання від ___ _____ 2018 року ___

 

Програми приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району на2018 рік

1. Загальні положення.

1.1. Програма приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району на 2018 рік ( в подальшому – програма) розроблена у відповідності до Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень районної ради, а також інших нормативних актів з питань приватизації.

1.2. Програма визначає основні цілі, пріоритети, завдання, умови, способи приватизації та відчуження комунального майна

. 1.3. У разі внесення змін та доповнень до законодавчих актів щодо приватизації, відповідні зміни і доповнення вносяться до даної програми та затверджуються рішенням Вітовської районної ради.

 1.4. Термін дії програми визначається до моменту прийняття чергової програми приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району.

 1.5. Основними завданнями програми є:

 ¨ сприяння підвищенню  ефективності діяльності підприємств, установ, організацій (надалі – підприємств) та створення конкурентного середовища;

¨ залучення коштів для розвитку і структурної перебудови економіки району;

¨ створення сприятливих умов для появи приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об’єкта та здійснюють ефективне управління ним;

 ¨ забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету;

 ¨ підвищення зацікавленості інвесторів.

2. Приоритети приватизації.

 2.1. Забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації.

2.2. Здійснення приватизації нерухомого майна, що у поточний період не використовується установами району та може бути пошкоджено або знищене за  відсутністю належного утримання,  збереження та охорони.

 2.3. Поповнення доходної частини бюджету району.

3. Умови проведення приватизації.

 3.1. Умовами для проведення приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району є:

¨ включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації;

 ¨ відсутність заборони на приватизацію об’єктів з боку чинного законодавства;

¨ визначення способу та умов приватизації.

 3.2. Орган приватизації у процесі проведення приватизації об’єктів  спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району може здійснювати реорганізацію (злиття, поділ, виділ, перетворення) об’єкта приватизації згідно чинного законодавства.

 3.3. Для реалізації завдань приватизації орган приватизації може залучати аудиторські компанії, суб’єктів оціночної діяльності, біржі та інші суб’єкти згідно чинного законодавства, під час продажу застосовує аукціони,  викупи.

3.4. Орган приватизації має право встановлювати умови участі покупців у аукціоні, умови продажу об’єктів приватизації, що не суперечить чинному законодавству та цілям і змісту даної програми.

 4. Орган приватизації.

 4.1. Вітовська районна рада  від імені територіальної громади  Вітовського району  є продавцем об’єктів приватизації (відносяться до об’єктів малої приватизації) , що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 4.2. Підготовку до продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району  здійснює відділ з питань інвестиційної політики та управління майном виконавчого апарату районної ради.

4.3. Відділ з питань інвестиційної політики та управління майном виконавчого апарату районної ради враховує кон’юнктуру ринку, вивчає попит потенційних покупців на об’єкти приватизації та забезпечує виконання цієї Програми в частині надходження коштів від приватизації, за погодженням голови районної ради  встановлює для кожного об’єкта окремо строки проведення приватизації з урахуванням вимог чинного законодавства про приватизацію.

5. Об’єкти приватизації.

5.1. Об’єктами приватизації можуть бути всі об’єкти права комунальної власності, що належать територіальним громадам сіл, селищ Вітовського району на правах спільної власності та відносяться до об’єктів малої приватизації, крім тих, приватизація яких прямо заборонена Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна» та іншими законами України.

5.2. Будівлі (споруди, приміщення) приватизуються разом з розташованими у них об’єктами приватизації, крім випадків відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення), у якій розташований об’єкт, що приватизується шляхом викупу.

 5.3. Якщо у нежитлових приміщеннях будинку, що є комунальною власністю, розміщується два чи більше комунальних або заснованих на оренді чи лізингу комунального майна підприємств, то у разі прийняття рішення про приватизацію одного чи кількох з них, займані ними приміщення, обладнання, за відсутністю заборони на приватизацію цього будинку, приватизуються разом з іншим майном підприємства після закріплення за названими співкористувачами займаних ними приміщень на праві повного господарського відання, оперативного управління або на договірних засадах.

 6. Порядок та Способи приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

6.1. Порядок приватизації  обєктів комунальної власності передбачає:

формування та затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації;

опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в районній газеті «Вісник Жовтневщини» або в інших офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті районної  ради та в електронній торговій системі (якщо спосіб приватизації – аукціон);

прийняття районною радою рішення про приватизацію об’єкта комунальної власності;

опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта в районній газеті «Вісник Жовтневщини» або в інших офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті районної  ради;

проведення інвентаризації та оцінки відповідно до законодавства;

проведення у випадках, передбачених Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна», аудиту, екологічного аудиту об’єкта приватизації;

затвердження у випадках, передбачених Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна» умов продажу об’єктів приватизації, розроблених аукціонною комісією;

опублікування інформації про умови продажу, в тому числі стартову ціну об’єкта приватизації;

проведення аукціону, укладення договору купівлі-продажу;

укладення договору купівлі-продажу в разі приватизації об’єкта шляхом викупу;

опублікування інформації про результати приватизації;

прийняття рішення про завершення приватизації.

6.2. Приватизація об’єкта вважається завершеною з моменту його продажу та переходу до покупця права власності

7. Формування та затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації.

7.1. Ініціювати приватизацію об’єктів можуть органи приватизації, уповноважені органи управління, інші суб’єкти управління об’єктами комунальної власності або покупці.

7.2. Перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, затверджується районною радою. Включення нових об’єктів до цього переліку здійснюється шляхом прийняття окремого рішення щодо кожного об’єкта комунальної власності.

7.3.Відділ з питань інвестиційної політики та управління майном виконавчого апарату районної ради щороку до 1 жовтня готує та подає органу приватизації пропозиції стосовно включення об’єктів права комунальної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації на наступний рік, разом з висновками щодо прогнозованої суми надходження коштів від приватизації запропонованих до переліків об’єктів (у разі їх наявності).

7.4 Заяви про включення об’єктів права комунальної власності до переліків об’єктів, що підлягають приватизації, подаються покупцями до районної ради та розглядаються у  порядку, згідно з п. 7.5, 7.6..   

7.5. Орган приватизації протягом трьох днів після надходження заяви звертаються щодо надання згоди на включення такого об’єкта до переліку об’єктів спільної власності власності, що підлягають приватизації, до уповноважених органів управління комунальним  майном, крім випадків, коли орган приватизації є органом управління комунальним майном або уповноважений орган управління самостійно ініціював включення такого об’єкта до переліку об’єктів комунальної  власності, що підлягають приватизації.

Уповноважені органи управління комунальним  майном надають згоду на приватизацію об’єкта комунальної  власності або вмотивовану відмову протягом 15 днів з моменту надходження звернення від органу приватизації.

У разі якщо орган приватизації не одержав у встановлений строк дозвіл чи відмову від органу, уповноваженого управляти відповідним майном, згода на приватизацію вважається наданою.

7.6. . Органом  приватизації протягом 30 днів розглядаються заяви та приймають рішення щодо включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, і в п’ятиденний строк письмово повідомляють про це заявника, балансоутримувача а також відповідний уповноважений орган управління.

7.7. Відмова у включенні до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, можлива у разі:

коли законодавством установлено обмеження щодо приватизації об’єкта;

вмотивованої відмови органу, уповноваженого управляти комунальним майном, у погодженні щодо включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації.

   8. Порядок прийняття рішення про приватизацію

1. Рішення про приватизацію об’єкта, який включено до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад району, що підлягають приватизації, приймається виключно районною радою, але не пізніше 30 днів з дня включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації.

2. Опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення в районній газеті «Вісник Жовтневщини» або в інших офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті районної  ради та у разі приватизації аукціоном в електронній торговій системі.

 

       9. . Способи приватизації

1. Приватизація об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району здійснюється відповідно до Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна»  та цієї Програми шляхом продажу на аукціоні (в тому числі аукціоні з умовами; аукціоні без умов; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, аукціоні із зниженням стартової ціни) та викупом.

9.2. Способи приватизації об’єктів визначаються районною радою на підставі матеріалів, поданих відділом з питань інвестиційної політики та управління майном виконавчого апарату районної ради з урахуванням індивідуальних особливостей.

 9.3. Відділ з питань інвестиційної політики та управління майном виконавчого апарату районної ради  готує пропозиції щодо умов продажу та використання об’єктів спільної власності району та подає їх на розгляд та затвердження комісії по визначенню умов та продажу об’єктів приватизації.

 9.4. При продажу об’єктів комунальної власності у договорі купівлі – продажу включаються зобов’язання сторін, які були визначені умовами аукціонучи викупу, відповідальність та правові наслідки їх невиконання. Зобов’язання покупця, передбачені договором купівлі – продажу, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом терміну дії цих зобов’язань.

 9.5. У разі невиконання покупцем зобов’язань, передбачених договором купівлі – продажу, до нього застосовуються санкції, передбачені

10. Подання заяви на участь у приватизації

 

10.1. Потенційні покупці зобов’язані подати разом із заявою у довільній формі інформацію і документи на участь у приватизації, визначеніу п.10.2.:

 

10.2.. До заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються:

1) для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України;

2) для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу;

3) для потенційних покупців - юридичних осіб:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

остання річна або квартальна фінансова звітність;

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

5) письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

10.3. Організатор аукціону з продажу об’єкта малої приватизації не має права витребувати від потенційного покупця інші документи і відомості, ніж передбачені частиною сьомою цієї статті.

10.4. Рішення органу приватизації про відмову у затвердженні протоколу електронних торгів або про відмову від укладення договору купівлі-продажу має містити вичерпний перелік підстав для прийняття такого рішення і ухвалюється після закінчення електронного аукціону на підставі перевірки органом приватизації заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації і доданих до неї документів та інформації переможця аукціону.

Переможець аукціону може оскаржити це рішення до суду протягом строку, передбаченого статтею 30  ЗаконуУкраїни «Про оренду державного та комунального майна.

11.Продаж об’єктів приватизації

11.1. Об’єкти  приватизації продаються виключно на електронних аукціонах. Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та Порядок відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків, розмір та порядок сплати плати за участь, визначення переможця за результатами електронного аукціону, а також порядок визначення додаткових умов продажу затверджуються Кабінетом Міністрів України.

11.2. Відомості про учасників аукціону не підлягають розголошенню до завершення аукціону.

11.3. Для продажу об’єктів малої приватизації районною радою протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється положенням, що затверджується головою районної ради.

11.4. До складу аукціонної комісії входять не менш як п’ять осіб.

Аукціонна комісія розробляє умови продажу, що затверджуються органами приватизації.

Стартова ціна продажу об’єкта малої приватизації визначається аукціонною комісією на рівні балансової вартості об’єкта  малої приватизації.

У разі відсутності балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) малої приватизації така вартість встановлюється аукціонною комісією на підставі вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Після затвердження умов продажу органи приватизації не пізніш як через 10 робочих днів публікують інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта малої приватизації в в районній газеті «Вісник Жовтневщини» або в інших офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті районної  ради та в електронній торговій системі.

11.5. Аукціони з продажу об’єктів малої приватизації проводяться не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше 35 днів після опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єктів малої приватизації.

11.66. Протокол про результати електронного аукціону формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення аукціону в електронній формі.

11.7. Покупцеві, який придбав об’єкт приватизації та підписав договір купівлі-продажу, зазначені грошові кошти зараховуються під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.

11.8. Продаж об’єктів на аукціоні, крім аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, здійснюється за наявності не менше двох учасників аукціону та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону на підвищення стартової ціни.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

11.9. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

11.10. Якщо повторний аукціон зі зниженням стартової ціни визнається таким, що не відбувся, у разі якщо для участі у такому аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, то орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, з урахуванням зниження стартової ціни відповідно до частини дев’ятої цієї статті.

11.11. У разі якщо об’єкт приватизації не перодано в порядку, передбаченому частинами восьмою - десятою ЗУ «Про приватизацію державного та комунального майна» , проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону, на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.

11.12. До проведення першого аукціону з продажу об’єкта малої приватизації аукціонна комісія одночасно встановлює стартові ціни та умови продажу об’єкта малої приватизації на аукціонах, передбачених частинами восьмою - одинадцятою цієї статті.

11.13. У випадку, якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся, або відсутнє рішення органу приватизації щодо викупу, прийняте відповідно до частин восьмої і десятої цієї статті, електронна торгова система протягом п’яти робочих днів з дати формування відповідного протоколу аукціону автоматично оголошує новий аукціон, включаючи дату його проведення.

 

12. Приватизація об’єктів права спільної власності району, переданих в оренду

1. Приватизація об’єктів спільної власності територіальних , переданих в оренду, здійснюється шляхом викупу, якщо виконуються умови, передбачені пунктом  другім цього розділу.  цієї статті.

2. Орендар одержує право на викуп орендованого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) за ціною, визначеною за результатами його незалежної оцінки, якщо виконується кожна з таких умов:

орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від відповідного об’єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна;

орендар отримав письмову згоду орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень, які надають йому право на приватизацію майна шляхом викупу;

невід’ємні поліпшення виконані в межах трирічного строку з дати визначення ринкової вартості майна для цілей укладання договору оренди або для цілей продовження договору оренди;

здійснення і склад невід’ємних поліпшень, у тому числі невід’ємний характер поліпшень, підтверджені висновком будівельної експертизи, а вартість невід’ємних поліпшень, підтверджених висновком будівельної експертизи, визначена суб’єктом оціночної діяльності;

орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня заборгованість з орендної плати;

договір оренди є чинним на момент приватизації.

Надання згоди орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень здійснюється в порядку, визначеному районною радою.

3. Орендар, який виконав умови, передбачені пунктом другим цього розділу, має право на приватизацію об’єкта шляхом викупу.

Вартість невід’ємних поліпшень, виконаних орендарем,  зараховується йому під час остаточного розрахунку за об’єкт приватизації.

4. Договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна, а в разі якщо покупцем переданого в оренду об’єкта державного майна є орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у його власність.

 

13. Визначення ціни продажу об’єктів права спільної власності громади ( малої приватизації).

13.1. Стартова ціна продажу об’єкта малої приватизації визначається аукціонною комісією на рівні балансової вартості об’єкта малої приватизації.

У разі відсутності балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) малої приватизації така вартість встановлюється аукціонною комісією на підставі вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

13.2. Оцінка вартості об’єктів приватизації щляхом викупу здійснюється  суб’єктом оціночної діяльності, визначеним за результатами конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, що проводиться відповідно до «Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» затвердженого Наказом Фондом Державного майна України від 16.01.2018 р. №47.

14. Використання коштів від приватизації.

14.1. Кошти, одержані від приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад району зараховуються до районного  бюджету у повному обсязі.

14.2. Витрати пов'язані з підготовкою об'єкта до приватизації та його приватизацією (виготовлення технічної документації, незалежної оцінки, рецензій, аудиторських висновків, плата за видачу свідоцтв на право власності, плата за витяги з реєстру прав власності та інші витрати) відшкодовуються покупцем.

15. Реалізація та контроль за виконанням договірних умов.

15.1. Договір купівлі – продажу об’єкта приватизації передбачає санкції за порушення його умов відповідно до чинного законодавства про приватизацію.

15.2. Контроль за виконанням умов договорів купівлі - продажу здійснює відділ з питань інвестиційної політики та управління майном виконавчого апарату районної ради.

15.3. Невиконання покупцем умов договору купівлі - продажу є підставою для розірвання договору.

15.4. Забороняється подальше відчуження окремих частин об’єкта приватизації до повного виконання покупцем умов договору купівлі – продажу об’єкта приватизації, а також подальше відчуження приватизованого об’єкта без збереження для нового власника зобов’язань, визначених умовами аукціону чи викупу. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта, новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права власності на цей об’єкт подає до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.

Відділ з питань інвестиційної політики та управління майном виконавчого апарату районної ради зобов’язаний вимагати від нового власника виконання зобов’язань, визначених договором купівлі – продажу об’єкта приватизації та застосовувати до нього в разі їх невиконання санкції згідно із законом.

15.5. У разі розірвання договору купівлі – продажу комунального майна за рішенням суду, господарського суду у зв’язку з невиконанням покупцем договірних зобов’язань, об’єкт приватизації підлягає поверненню у комунальну власність.

15.6. До договорів купівлі – продажу, укладених у процесі приватизації, за згодою сторін, можуть вноситись зміни.

15.7. . Покупець об’єкта приватизації зобов’язаний на вимогу органу приватизації надавати інформацію про виконання зобов’язань, передбачених договором купівлі – продажу.

15.8. У разі розірвання договору купівлі – продажу об’єкта приватизації у зв’язку з невиконанням умов або визнання його недійсним в судовому порядку, повернення покупцю коштів, сплачених за об’єкт приватизації, проводиться на підставі рішення судових органів з коштів, отриманих від повторного продажу цього об’єкта.

16.  Організаційне забезпечення виконання програми.

16.1. Відділ житлово-комунального господарства міської ради здійснює заходи з підготовки об’єктів комунальної власності до продажу.

16.2. Відділ житлово-комунального господарства міської ради забезпечує інформування населення міста через засоби масової інформації про хід приватизації.

16.3. Контроль за виконанням цієї Програми здійснює района рада

                               ____________________________-

 11.02.2019 р.                                                    Звіт

про  базове  відстеження

 

результативності регуляторного акта – рішення Вітовської районної ради  «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району»

         Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Вітовської районної ради  «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району» підготовлено згідно ст..10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

              1. Вид та назва  регуляторного акта:

рішення Вітовської районної ради  «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району»

              2. Назва виконавця заходів з відстеження:

відділ з питань інвестиційної політики та управління майном виконавчого апарату Вітовської районної ради .

                            3. Цілі прийняття акта: 

Затвердження рішення Вітовської районної ради  «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району» забезпечить можливість:

1) врегулювати питання щодо порядку управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району, призначення та звільнення керівників підприємств,  установ, закладів;

2) врегульовувати трудові відносини між Вітовською районною радою та керівниками підприємств, установ, закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ  Вітовського району;

3) здійснювати ефективний контроль за діяльністю підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району;

4) встановити єдиний організаційно-правовий механізм, прозорий та чіткий порядок призначення і звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що належать до спільної власності територіальних громад району.

                        4. Строк виконання заходів з відстеження: 

Базове відстеження результативності регуляторного акта  відповідно до Постанови Кабінету Мінстрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» здійснюється до дня набрання ним чинності , а саме : з 25 січня 2019 року  по  25 лютого 2019 року.

Відповідно до ст..10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності акту, але не пізніше ніж через два роки.

 Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

                     5. Тип відстеження: базове

       6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод.

       7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акту  були визначені такі статистичні показники трудових відносин з керівниками підприємств, установ, в тому числі закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ  Вітовського  району :

- кількість прийнятих рішень про призначення на посаду, звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району;

- кількість прийнятих рішень про погодження призначення на посаді  керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району;

- кількість укладених контрактів з керівниками вищезазначених установ;

Відстеження результативності регуляторного акту здійснювалося на підставі даних головного спеціаліста загального відділу   виконавчого апарату Вітовської районної ради.

Повторне та періодичне відстеження буде здійснюватись на підставі даних загального відділу виконавчого апарату Жовтневої районної ради.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

8.1. Кількість суб’єктів господарювання, на які буде поширюватись  дія

регуляторного акту:

Дія регуляторного акту буде поширюватись  на 42 суб’єктів господарювання, які є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ  Вітовського  району.

8.2. Ефективність розробленого механізму:

№ з/п

Види трудових відносин з керівниками підприємств, установ, в тому числі закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського  району

Кількість прийнятих рішень

до прийняття регуляторного акту за період з 
15 січня 2018 року до 
15 лютого  2019 року (24 місяця)

 

 

1

Призначено, з них:

1

 

1.1

Укладено контрактів

1

 

2

Погоджено на посаді

2

 

3

Звільнено

1

 

 

Всього

5

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеню досягнення визначених цілей:

Проект регуляторного акту має достатній ступінь для досягнення визначених цілей, реалізація його положень є необхідною та ефективною. Цей проект  Змін до Положення  буде забезпечувати   виконання контролю за дотриманням законодавства в сфері призначення та звільнення з посади, укладення контрактів з керівниками підприємств, установ, в тому числі закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району , управління якими здійснює  Вітовська районна рада та Вітовська  районна адміністраціяз урахуванням  рішення Вітовської районної ради від 15 січня 2019 року №1 «Про внесення змін до рішення ХV сесії Жовтневої районної ради народних депутатів Миколаївської області від 29 серпня 1997 року №1 «Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації» у частині передачі Вітовською районною державною адміністрацією делегованих повноважень у сфері охорони здоров’я  Вітовській районній ради.  

 

 

 

Голова районної ради                                                                                І.С. Матвєєв  

                       

Розробник – начальник відділу з питань

інвестиційної політики та управління майном                                      З.В. Єрохіна

 

                                                     ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту рішення Вітовської районної ради Миколаївської області “Про затвердження Програми приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району на 2018 рік  та Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району, що підлягають приватизації у 2018  році”

            На виконання Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації», з метою одержання зауважень та позицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань Вітовська районна рада виносить на публічне обговорення проект рішення «Про затвердження Програми приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Миколаївської області на 2018  рік та Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району, що підлягають приватизації у2018  році”

Проект спрямований на удосконалення процедури відчуження майна відповідність до норм та вимог чинних законодавчих актів.

Підставою для розробки проекту є закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна», «Про приватизацію державного і комунального майна”, , “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, з урахуванням законодавства про оцінку майна та інших законодавчих та нормативно-правових актів.

Розробник: Відділ з питань інвестиційної політики та управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району. Виконавчого апарату районної ради.

Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення будуть прийматися в письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднення за адресою:

 Вітовська районна  рада Миколаївської області ,

54050 , місто Миколаїв, проспект Богоявленський, 306.

Телефон 64-48-38  

Відділ з питань інвестиційної політики та управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району.

. Аналіз регуляторного впливу та проект рішення опубліковано нижче.

 

Голова районної ради                                                              І.С. Матвєєв

 

                           АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 проекту рішення Вітовької ради Миколаївської області «Про затвердження Програми приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району на 2018 рік та Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району, що підлягають приватизації у 2018 році”

1.    Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин

Проект рішення Вітовької ради Миколаївської області «Про затвердження Програми приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району на 2018 рік та Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району, що підлягають приватизації у 2018 році» розроблено відповідно до Законів України“Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про приватизацію державного та комунального майна». Прийняття даного проекту Програми надасть можливість забезпечення подальшого розвитку та удосконалення процесів приватизації, залучення до приватизації покупців, які мають довгострокові інтереси у розвитку підприємництва на території району, забезпечення надходжень до місцевого бюджету, відкритості та прозорості всіх процедур приватизації для громади району та покупців.

 

2. Головні цілі прийняття акта.

 Ціллю прийняття цього рішення є визначення пріоритетів, завдань і комплексу заходів, спрямованих на організаційне та правове забезпечення процесу приватизації комунального майна територіальної громади району. Основними цілями районної програми приватизації комунального майна на 2018 рік є:

- забезпечення належного утримання та збереження об`єктів комунальної власності, що у поточний період не використовуються громадою;

- попередження руйнування та знищення будівель та споруд, що у поточний період не використовуються громадою

 -  створення сприятливих умов для залучення приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об`єкта та здійснюють ефективне управління ним;

 - залучення інвестицій в район - забезпечення надходження коштів до районного бюджету.

 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

  Як альтернативу даному рішенню можливо розглянути такий варіант: “Відмовитись від введення в дію запропонованого регулювання, тобто залишити без змін існуючу ситуацію”. Дана альтернатива не вирішує поставлених цілей, тому вважаємо, що при прийняті проекту запропонованого рішення інтереси громади будуть враховані найбільш повно.

 4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проект Програми приватизації комунального майна передбачає здійснення заходів з приватизації протягом терміну дії цього документу, виходячи з наступних концептуальних підходів:

 - приватизація комунального майна організовується як складовий елемент підвищення ефективності використання та розпорядження комунальним майном;

-  збільшення надходжень до бюджету Вітовського району  у вигляді податків, дивідендів, орендних платежів тощо, а також скорочення бюджетних видатків на утримання окремих об’єктів права комунальної власності;

- включення в процес приватизації, насамперед, таких об’єктів, подальше перебування у комунальної власності яких більше не ефективно та потребує додаткових витрат на розвиток виробництва або на їх утримання.

 5. Можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого пр оекту Програми.

 Приватизація комунального майна району являє собою потужний механізм, який забезпечує умови і сприяє створенню нової системи відносин власності, побудованої на засадах ринку, а саме приватної власності та конкуренції. Завдяки відчуженню комунального майна шляхом приватизації створюються сприятливі умови для появи ефективних приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об’єкта, здійснюють ефективне управління ним, спроможні інвестувати у виробництво, модернізацію та технічне оновлення основних засобів підприємства, вирішувати соціальні питання, підвищувати доброклімат.

  Впровадження даного рішення дасть змогу:

- вирішити проблему нормативного забезпечення механізму проведення приватизації комунального майна;

 - визначити стратегію приватизації, її пріоритети та умови на -2018 рік;

- врегулювати питання підготовки об’єктів приватизації до продажу;

- залучати до процесу реалізації комунального майна більш широке коло потенційних покупців;

- вдосконалити контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу новими власниками об’єктів приватизації;

 - забезпечити виконання бюджетних завдань з надходження коштів від приватизації комунального майна.

 Ризик впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта – можлива зміна чинного законодавства з питань приватизації. В такому випадку можливо внести зміни до Програми або затвердити нову Програму, яка буде відповідати вимогам нового законодавства

 6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

Прийняття проекту Програми приватизації комунального майна забезпечить:

 - виконання завдань з надходження грошових коштів до місцевого бюджету від приватизації;

 - розвиток дрібного та середнього бізнесу при приватизації об’єктів малої приватизації (дрібних підприємств, окремих об’єктів нерухомого та рухомого майна);

- підвищення відкритості та прозорості приватизації комунального майна.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

 Рішення запроваджується на 2018  рік, але: - може бути переглянуто у разі зміни чинного законодавства з питань приватизації; - може бути продовжено на деякий строк у разі, якщо чинне законодавство з питань приватизації не зміниться.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта. Визначені показники результативності регуляторного акта:

 - надходження коштів від приватизації комунального майна до бюджету району

; - ефективність подальшого використання приватизованого майна.

 9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності буде проводитись на підставі аналізу надходження коштів від приватизації комунального майна до бюджету району та кількості проданих об’єктів. Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через шість місяців з дня набрання чинності регуляторного акта, повторне відстеження – через рік, а періодичне відстеження буде здійснюватись раз в три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта, відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

 

 

Голова районної ради                                                І.С. Матвєєв

 

 

 

 

 11.02.2019 р.                                                    Звіт

про  базове  відстеження

 

результативності регуляторного акта – рішення Вітовської районної ради  «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району»

         Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Вітовської районної ради  «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району» підготовлено згідно ст..10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

              1. Вид та назва  регуляторного акта:

рішення Вітовської районної ради  «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району»

              2. Назва виконавця заходів з відстеження:

відділ з питань інвестиційної політики та управління майном виконавчого апарату Вітовської районної ради .

                            3. Цілі прийняття акта: 

Затвердження рішення Вітовської районної ради  «Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району» забезпечить можливість:

1) врегулювати питання щодо порядку управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району, призначення та звільнення керівників підприємств,  установ, закладів;

2) врегульовувати трудові відносини між Вітовською районною радою та керівниками підприємств, установ, закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ  Вітовського району;

3) здійснювати ефективний контроль за діяльністю підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району;

4) встановити єдиний організаційно-правовий механізм, прозорий та чіткий порядок призначення і звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що належать до спільної власності територіальних громад району.

                        4. Строк виконання заходів з відстеження: 

Базове відстеження результативності регуляторного акта  відповідно до Постанови Кабінету Мінстрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» здійснюється до дня набрання ним чинності , а саме : з 25 січня 2019 року  по  25 лютого 2019 року.

Відповідно до ст..10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності акту, але не пізніше ніж через два роки.

 Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

                     5. Тип відстеження: базове

       6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод.

       7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акту  були визначені такі статистичні показники трудових відносин з керівниками підприємств, установ, в тому числі закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ  Вітовського  району :

- кількість прийнятих рішень про призначення на посаду, звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району;

- кількість прийнятих рішень про погодження призначення на посаді  керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району;

- кількість укладених контрактів з керівниками вищезазначених установ;

Відстеження результативності регуляторного акту здійснювалося на підставі даних головного спеціаліста загального відділу   виконавчого апарату Вітовської районної ради.

Повторне та періодичне відстеження буде здійснюватись на підставі даних загального відділу виконавчого апарату Жовтневої районної ради.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

8.1. Кількість суб’єктів господарювання, на які буде поширюватись  дія

регуляторного акту:

Дія регуляторного акту буде поширюватись  на 42 суб’єктів господарювання, які є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ  Вітовського  району.

8.2. Ефективність розробленого механізму:

№ з/п

Види трудових відносин з керівниками підприємств, установ, в тому числі закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського  району

Кількість прийнятих рішень

до прийняття регуляторного акту за період з 
15 січня 2018 року до 
15 лютого  2019 року (24 місяця)

 

 

1

Призначено, з них:

1

 

1.1

Укладено контрактів

1

 

2

Погоджено на посаді

2

 

3

Звільнено

1

 

 

Всього

5

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеню досягнення визначених цілей:

Проект регуляторного акту має достатній ступінь для досягнення визначених цілей, реалізація його положень є необхідною та ефективною. Цей проект  Змін до Положення  буде забезпечувати   виконання контролю за дотриманням законодавства в сфері призначення та звільнення з посади, укладення контрактів з керівниками підприємств, установ, в тому числі закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району , управління якими здійснює  Вітовська районна рада та Вітовська  районна адміністраціяз урахуванням  рішення Вітовської районної ради від 15 січня 2019 року №1 «Про внесення змін до рішення ХV сесії Жовтневої районної ради народних депутатів Миколаївської області від 29 серпня 1997 року №1 «Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації» у частині передачі Вітовською районною державною адміністрацією делегованих повноважень у сфері охорони здоров’я  Вітовській районній ради.  

 

 

 

Голова районної ради                                                                                І.С. Матвєєв  

                       

Розробник – начальник відділу з питань

інвестиційної політики та управління майном                                      З.В. Єрохіна

 

14 грудня 2012 року №25

Про внесення змін до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, Жовтневого району ХХІV сесія шостого скликання

Відповідно до частини другої статті 43 та частини п´ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у зв’язку з внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 «Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна»та набранням чинності Закону України від 21 квітня 2011 року №3269 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо орендних відносин», з метою приведення рішення районної ради, яке регулює орендні відносини до вимог чинного законодавства, забезпечення ефективного використання комунального майна шляхом надання його в оренду районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району Миколаївської області, затвердженого рішенням Жовтневої районної ради від 24 червня2011 року № 20, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування, бюджету, фінансів, економічної реформи, підприємництва, приватизації та власності.

Голова районної ради М.І. Тимощук


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від_14.12.2012_№_25


Зміни, що вносяться до Положення про оренду
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області
1. Назву відділу з питань управління майном виконавчого апарату районної ради замінити на відділ з питань інвестиційної політики та управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району.
2. Пункт 2.6 розділу 2. «Об’єкти оренди та суб’єкти орендних відносин» доповнити новим абзацом у наступній редакції:
«- суб’єктів виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої компанії».

3. Пункт 5.5. Розділу 5. «Порядок набуття майна в оренду» доповнити другим абзацом в наступній редакції :
«Оголошення про намір передати майно в оренду має містити таку інформацію:
- Назва і адреса об’єкта, про оренду якого надійшла заява. У разі нерухомого майна – також реєстровий номер.
- Балансоутримувач об’єкта, про оренду якого надійшла заява. Контактний телефон органу управління майном.
- Площа і вартість за незалежною оцінкою на таку-то дату об’єкта оренди.
- Максимально можливий строк оренди, погоджений органом управління.
- Мета використання об’єкта, погоджена органом управління.
- Останній день прийняття заяв про оренду – а саме: 10-й робочий день після розміщення оголошення про оренду. Адреса, факс орендодавця, на які можуть надаватись заяви.
- Роз’яснення, що у разі надходження декількох заяв буде оголошений конкурс на право оренди майна.
- Оголошення розміщується у засобах масової інформації та на веб- сайті.

4. Перше речення пункту 7.6. розділу 7. «Укладання договору оренди» викласти у наступній редакції:
«Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п’ять років, якщо орендар не запропонував менший термін».
5. Пункт 8.5 Розділу 8. «Зміни та розірвання договору оренди» викласти у наступній редакції:
«У разі якщо орендна плата була визначена за результатами конкурсу і перевищує стартову на конкурсну надбавку, у випадках перерахування орендної плати в зв’язку зі зміною Методики її розрахунку та/або за результатами нової оцінки, новий розмір орендної плати визначається шляхом збільшення суми, визначеної за Методикою розрахунку на конкурсну надбавку, скореговану на індекс інфляції за період оренди».
6. Додаток №1 Розділу 11. «Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району» викласти у наступній редакції:

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району

Цілісні майнові комплекси підприємств (їх структурних підрозділів) спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району за функціональним призначенням: Орендна ставка, відсоток
тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію) 25
з виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості 20
електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, ви добудування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування 16
Сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та винорбної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію, металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної і текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів 12
інші об’єкти 10

6. Пункт 11.10.3 розділу 11.10 Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району доповнити другим абзацом у наступній редакції : « У разі оренди нерухомого майна Жовтневою районною організацією ВФСТ «Колос» та кредитною спілкою «Лікарняна каса» коефіцієнт бізнес- прибавливості не застосовується.
7. Додаток №2 Розділу 11. «Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району» викласти у наступній редакції:
ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району
Використання орендарем нерухомого майна за цільовим
призначенням Орендна
ставка,
відсотків
1. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів,
пунктів обміну валюти 45
2. Розміщення: 40
фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських,
дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств
нерухомості), банкоматів
ресторанів з нічним режимом роботи
торговельних об´єктів з продажу ювелірних виробів,
виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного
каміння, антикваріату, зброї
операторів телекомунікацій, які надають послуги з
рухомого (мобільного) зв´язку, операторів та
провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з
доступу до Інтернет
3. Розміщення: 30
виробників реклами
салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв,
кабінетів масажу, тренажерних залів
торговельних об´єктів з продажу автомобілів
зовнішньої реклами на будівлях і спорудах
4. Організація концертів та іншої
видовищно-розважальної діяльності 25
5. Розміщення суб´єктів господарювання, що провадять
туроператорську та турагентську діяльність, готелів 22
6. Розміщення суб´єктів господарювання, що провадять
діяльність з ремонту об´єктів нерухомості 21
7. Розміщення: 20
клірингових установ
майстерень, що здійснюють технічне обслуговування
та ремонт автомобілів
майстерень з ремонту ювелірних виробів
ресторанів
приватних закладів охорони здоров´я
суб´єктів господарювання, що діють на основі
приватної власності і провадять господарську
діяльність з медичної практики
розміщення торговельних об´єктів з продажу
окулярів, лінз, скелець
суб´єктів господарювання, що провадять діяльність
у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування
редакцій засобів масової інформації:
- рекламного та еротичного характеру
- тих, що засновані в Україні міжнародними
організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб
інших держав, осіб без громадянства
- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу
випуску становлять матеріали іноземних засобів масової
інформації
- тих, що засновані за участю суб´єктів
господарювання, одним із видів діяльності яких є
виробництво та постачання паперу, поліграфічного
обладнання, технічних засобів мовлення
8. Розміщення: 18
крамниць-складів, магазинів-складів
турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків
торговельних об´єктів з продажу:
- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових
виробів
- промислових товарів, що були у використанні
- автотоварів
- відео- та аудіо продукції
- офісних приміщень
9. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів,
діяльність яких спрямована на організацію та
проведення занять різними видами спорту 17
10. Розміщення: 15
суб´єктів господарювання, що надають послуги,
пов´язані з переказом грошей
бірж, що мають статус неприбуткових організацій
кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що
здійснюють продаж товарів підакцизної групи
ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій
ветеринарної медицини
суб´єктів господарювання, що провадять діяльність з
організації шлюбних знайомств та весіль
складів
суб´єктів господарювання, що провадять діяльність з
вирощування квітів, грибів
11. Розміщення: 13
закладів ресторанного господарства з постачання
страв, приготовлених централізовано для споживання в
інших місцях
суб´єктів господарювання, що надають послуги з
утримання домашніх тварин
12. Розміщення: 12
суб´єктів господарювання, що діють на основі
приватної власності і надають послуги з перевезення та
доставки (вручення) поштових відправлень (кур´єрська
служба)
стоянок для автомобілів
13. Розміщення: 10
комп´ютерних клубів та інтернет-кафе
ветеринарних аптек
рибних господарств
приватних навчальних закладів
суб´єктів господарювання, що надають ритуальні послуги
торговельних об´єктів з продажу книг, газет і
журналів, виданих іноземними мовами
суб´єктів господарювання, що здійснюють проектні,
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
видавництв друкованих засобів масової інформації та
видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами
редакцій засобів масової інформації, крім
зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього
додатка
14. Проведення виставок непродовольчих товарів без
здійснення торгівлі 10
15. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають
продовольчі товари 9
16. Розміщення: 8
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не
здійснюють продаж товарів підакцизної групи
аптек, що реалізують готові ліки
торговельних об´єктів з продажу продовольчих
товарів, крім товарів підакцизної групи
17. Розміщення: 7
торговельних об´єктів з продажу ортопедичних
виробів;
ксерокопіювальної техніки для надання населенню
послуг із ксерокопіювання документів
18. Проведення виставок образотворчої та книжкової
продукції, виробленої в Україні 7
19. Розміщення: 6
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів
підакцизної групи
фірмових магазинів вітчизняних промислових
підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють
товари підакцизної групи
об´єктів поштового зв´язку на площі, що
використовується для надання послуг поштового зв´язку
суб´єктів господарювання, що надають послуги з
перевезення та доставки (вручення) поштових
відправлень
торговельних об´єктів з продажу поліграфічної
продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та
аудіопродукції, що призначається для навчальних
закладів
20. Розміщення: 5
державних закладів охорони здоров´я, що частково
фінансуються з державного бюджету, та закладів охорони
здоров´я, що фінансуються з місцевого бюджету
оздоровчих закладів для дітей та молоді
санаторно-курортних закладів для дітей
державних навчальних закладів, що частково
фінансуються з державного бюджету, та навчальних
закладів, що фінансуються з місцевого бюджету
торговельних об´єктів з продажу книг, газет і
журналів, виданих українською мовою
відділень банків на площі, що використовується для
здійснення платежів за житлово-комунальні послуги
21. Розміщення: 4
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів
підакцизної групи, у навчальних закладах та військових
частинах
громадських вбиралень
камер схову
видавництв друкованих засобів масової інформації та
видавничої продукції, що видаються українською мовою
22. Розміщення: 3
аптек на площі, що використовується для
виготовлення ліків за рецептами
майстерень художників, скульпторів, народних
майстрів площею менш як 50 кв. метрів
органів місцевого самоврядування
науково-дослідних установ, крім бюджетних
23. Розміщення: 2
аптек, які обслуговують пільгові категорії населення
організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами
бібліотек, архівів, музеїв
торговельних об´єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян
24. Розміщення: 1
закладів соціального захисту для бездомних
громадян, безпритульних дітей та установ, призначених
для тимчасового або постійного перебування громадян
похилого віку та інвалідів
державних та комунальних позашкільних навчальних
закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та
молоді) та дошкільних навчальних закладів
25. Розміщення транспортних підприємств з:
перевезення пасажирів 15
перевезення вантажів 18
26. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних
та благодійних організацій на площі, що не
використовується для провадження підприємницької
діяльності і становить:
не більш як 50 кв. метрів 3
понад 50 кв. метрів 7
28. Розміщення громадських організацій інвалідів на
площі, що не використовується для провадження
підприємницької діяльності і становить:
не більш як 50 кв. метрів 1
понад 100 кв. метрів 7
29. Інше використання нерухомого майна 15


_____________________________________________________


06 березня 2014р. №15

Про внесення змін до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, Жовтневого району ХХХVІ сесія шостого скликання

Відповідно до частини другої статті 43 та частини п´ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу» (із змінами та доповненнями), Постанову Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року №629 «Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» (із змінами та доповненнями), з метою врегулювання орендних відносин відповідно до вимог чинного законодавства та забезпечення ефективного використання комунального майна шляхом надання його в оренду районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району Миколаївської області (далі – Положення) , затвердженого рішенням Жовтневої районної ради від 24 червня 2011 року №20, зміни та доповнення, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування, бюджету, фінансів, економічної реформи, підприємництва, приватизації та власності.

Голова районної ради М.І. Тимощук


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від_06.03.2014р №15_


Зміни та доповнення, що вносяться до Положення про оренду
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл,
селищ, Жовтневого району Миколаївської області

- У розділі 2. «Об’єкти оренди та суб’єкти орендних відносин» абзац другий пункту 2.3 викласти у наступній редакції:
«При цьому не забороняється передача в орендне користування об’єктів освіти:
- допоміжних приміщень та міст загального користування площею до 6 кв.м. під діяльність, яка сприяє навчальному процесу;
- приміщень спортивних кімнат та спортивних залів поза часом навчального процесу для проведення заходів, що сприяють популяризації розвитку спорту серед учнів та молоді району;
- приміщень у шкільних їдальнях та допоміжних приміщень до них під розміщення шкільних буфетів (за наявності висновку та погодження керівника навчального закладу та погодження відділу освіти райдержадміністрації).

У розділі 10 «Поліпшення майна. Використання амортизаційних відрахувань» пункт 10.4 доповнити абзацом другим у такій редакції :
«Послуги з проведення незалежної оцінки об’єкта оренди (актів, що входять до складу об’єкта оренди) та аудиторської перевірки об’єкта оренди оплачує орендар.

- У розділі 11 «Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду
Майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району»:
1) пункт 11.5 доповнити абзацом п’ятим у такій редакції :
« Якщо майно використовується протягом неповного календарного року або місяця орендна плата нараховується відповідно до плану - графіка використання орендарем орендованого майна на основі орендної плати за попередні місяці, з урахуванням індексу інфляції за місяці, протягом якого орендар не використовував майно, відповідно до місяця використання;
2) підпункт 11.8.3 доповнити абзацом другим у наступній редакції:
«Якщо індекс інфляції менший за 1, то за такий період приймається індекс інфляції рівний 1».
3) підпункт 11.10.10 пункту 11.10 викласти в такій редакції:
«Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, комунальними установами, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджету (обласного, районного, міського), державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об´єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв´язку, що їх розповсюджують, товариством Червоного Хреста та його місцевими організаціями а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.
Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції» .

- У розділі 12 «Витрати на утримання майна, що передане в оренду» пункт 12.5 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Витрати на охорону адміністративної будівлі та денне чергування в приміщенні по проспекту Жовтневий, 306 у 2013 році та наступних роках несе виключно балансоутримувач».
-У розділ 16 «Типовий договір оренди» пункт 11.1 «Додатки» доповнити новим абзацом у такий редакції:
«план - графік використання Орендарем орендованого майна (у разі користування майном погодинно , добово або неповний календарний рік)».


_____________________________________________________


26 червня 2015 р. №12

Про внесення змін до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, Жовтневого району ___ сесія шостого скликання

Відповідно до частини другої статті 43 та частини п´ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу» (із змінами та доповненнями), Постанову Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року №629 «Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» (із змінами та доповненнями), з метою врегулювання орендних відносин відповідно до вимог чинного законодавства та забезпечення ефективного використання комунального майна шляхом надання його в оренду районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району Миколаївської області (далі – Положення) , затвердженого рішенням Жовтневої районної ради від 24 червня 2011 року №20, зміни та доповнення, що додаються.
Дані зміни до Положення про оренду майна вступають в силу з 01 січня 2015 року.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування, бюджету, фінансів, економічної реформи, підприємництва, приватизації та власності.


Голова районної ради М.І. Тимощук

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від_26.06.2015р._№12_

Зміни та доповнення, що вносяться до Положення про оренду
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл,
селищ, Жовтневого району Миколаївської області

- Пункт 8.5 розділу 8 «Зміни та розірвання договору оренди» викласти у наступній редакції :
«У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три року тому, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об’єкта оренди.
Якщо орендна плата при передачі майна в оренду була визначена за результатами конкурсу і перевищувала стартову на конкурсну надбавку, у випадках перерахування орендної плати за результатами нової оцінки , новий розмір орендної плати визначається шляхом збільшення суми, визначеної за Методикою розрахунку на конкурсну надбавку, скореговану на індекс інфляції за період оренди».
- Підпункт 11.10.10 пункту 11.10 викласти в такій редакції:
«Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, комунальними установами, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджету (обласного, районного, міського), державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об´єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв´язку, що їх розповсюджують, товариством Червоного Хреста та його місцевими організаціями , Жовтневою районною організацією ВФСТ «Колос» а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.
- У розділі 16 «Типовий договір оренди» пункт 5.4 підрозділу 5 «Обов’язки Орендаря» викласти у такий редакції:
« Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого Майна (крім підвідних та внутришньобудинкових інженерних мереж та комунікацій). Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого Майна».
У розділі 16 «Типовий договір оренди» підрозділ 8 «Права Орендодавця» доповнити пунктом 8.5 у такий редакції:
«У разі необхідності проводити поточний та капітальний ремонт підвідних та внутришньобудинкових мереж та комунікацій Майна, що перебуває у строковому платному користуванні».

____________________________________________________

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення «Про внесення змін до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Миколаївської області» 

 

         Метою приймання рішення про внесення змін до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ  Вітовського району Миколаївської області, затвердженого рішенням районної ради від 24 червня 2011 року №20 є більш чітке визначення переліку  витрат балансоутримувача   на утримання нерухомого  майна, що належить територіальній громаді району на правах комунальної власності та у певний час не передане у платне користування. .
       
Визначена мета не може бути досягнута діючим Положенням, що не в повній мірі відповідає на сьогодні вимогам та потребам територіальної громади і тому вимагає внесення змін та доповнень.

Механізми і заходи для розв'язання проблеми:

 - внесення окремих уточнень та доповнень у розділ 12 «Витрати на утримання майна, що передане в оренду» з питань компенсування   балансоутримувачем вартості послуг з утримання приміщень, що у певний час не перебувають у платному користуванні.

        Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків запровадження передбачених заходів:

        Запропоновані зміни до Положення про оренду майна,
що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Миколаївської області  матиме наслідком можливість компенсування   балансоутримувачем вартості послуг з утримання приміщень, що у певний час не перебувають у платному користуванні для запобігання  порушення претензійних справ з питань заборгованості за енергоносії та попередження нарахування штрафних санкцій надавачами послуг.

 

     Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторногоакта:

    Для приймання змін та доповнень до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Миколаївської області  немає перешкод правового чи економічного характеру.

 

 

            Очікувані результати прийняття акта:

     Чітке визначення переліку  витрат балансоутримувача   на утримання нерухомого  майна, що належить територіальній громаді району на правах комунальної власності та у певний час не передане у платне користування для можливості проведення розрахунків з енергопостачальними організаціями.

 

 

      Термін дії запропонованого регуляторного акту довгостроковий і буде діяти до прийняття змін або до його скасування.

 

 

           Показниками результативності запропонованих змін до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Миколаївської області будуть:
- визначення механізму компенсування балансоутримувачем вартості послуг з утримання приміщень, що у певний час не перебувають у платному користуванні , відсутність порушення претензійних справ проти власника нерухомо майна та відсутність штрафних санкцій за несплату послуг.

    Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуся   шляхом відстеження витрат на утримання площі, що не передана у платне користування за звітний період у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

           Базове відстеження результативності внесення змін до Положення  здійснюється до дня набрання чинності шляхом обробки  результатів статистичних даних.

           Повторне відстеження буде проводитись через рік після набрання чинності регуляторного акту з використанням показників результативності.


           Термін, протягом якого від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, - один календарний місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного регуляторного впливу.
            
Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом одного місяця, підлягають розгляду. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю або частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

 

           Зауваження та пропозиції приймаються за адресою:

Поштова адреса: 54050 м. Миколаїв,проспект Богоявленський , 306. Відділ з питань  інвестиційної діяльності та управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району телефон: 64-48-38.

Контактна особа: Єрохіна Зінаіда Володимирівна

 

 

 

  

Про внесення змін до  Положення    про  оренду майна, що є  спільною власністю територіальних     громад   сіл,     селищ, Вітовського району

          ____ сесія сьомого скликання

 

         Відповідно до частини другої статті 43 та частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою врегулювання питань щодо належного утримання нерухомого майна на період до  передачі його в оренду, районна  рада

 

         ВИРІШИЛА:

 

         1. Внести зміни  до  Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Миколаївської області (далі – Положення) , затвердженого рішенням Вітовської районної ради від 24 червня 2011 року №20,  зміни та доповнення, що додаються.

         Дані зміни  до Положення про оренду майна вступають з дати прийняття цього рішення.

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування, бюджету, фінансів, економічної реформи, підприємництва, приватизації та власності.

 

 

Голова районної ради                                                                          І.С. Матвєєв

 

 

                  Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту
 

Вітовська  районна рада  повідомляє про наміри щодо внесення змін до Положення  про оренду майна, що є  спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району Миколаївської області,  затвердженого рішенням Жовтневої районної ради від 24 червня 2011 року №20.  

 

Проект регуляторного акту разом із відповідним аналізом регуляторного впливу будуть оприлюднені у відповідності із статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акту надсилати за поштовою адресою розробника проекту :

Поштова адреса: 54050 м. Миколаїв, проспект Богоявленський , 306, каб. 112.

Розробник проекту регуляторного акта: Відділ з питань інвестиційної діяльності та  управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району. Додаткова інформація за тел..                   (0512) 64-48-38.

 

         Інформація про спосіб оприлюднення проекту вказаного регуляторного акта:

 

Проект рішення Вітовської районної ради «Про внесення  змін  до  Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Миколаївської області» та відповідний аналіз регуляторного впливу розміщено на веб- сайті Вітовської районної ради  у розділі «Регуляторна діяльність».

Термін приймання зауважень від фізичних і юридичних осіб, їх об′єднань - один календарний місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

         Зауваження та пропозиції надсилаються у паперовому вигляді на ім’я начальника відділу з питань інвестиційної політики та управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Єрохіної З.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________  

Про внесення змін до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, Вітовського району ____ сесія сьомого скликання

Відповідно до частини другої статті 43 та частини п´ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою врегулювання питань щодо належного утримання нерухомого майна на період до передачі його в оренду, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Миколаївської області, затвердженого рішенням Вітовської районної ради від 24 червня 2011 року №20 зміни, , що додаються.
Дані зміни до Положення про оренду майна вступають в силу з дати прийняття рішення.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування, бюджету, фінансів, економічної реформи, підприємництва, приватизації та власності.


Голова районної ради І.С. Матвєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від_______№_______

Зміни до Положення про оренду
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл,
селищ, Вітовського району Миколаївської області


- Пункт 12.3 розділу 12 «Витрати на утримання майна, що передане в оренду» доповнити новим абзацом у наступній редакції :
«Відшкодування витрат на утримання площі в адміністративних будівлях, балансоутримувачем яких є районна рада та які на певний час не передані у платне користування, здійснюються за рахунок балансоутримувача».


____________________________________________________


Проект регуляторного акта "Про затвердження Порядку складання та затвердження фінансових планів комунальних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району"
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта Проект рішення Жовтневої районної ради «Про затвердження Порядку складання та затвердження фінансових планів комунальних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад
План діяльності Первомайської селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від_______№________

 

Зміни та доповнення, що вносяться до Положення про оренду

майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл,

селищ, Вітовського району  Миколаївської області

 

 

- Пункт 12.3  розділу 12 «Витрати на утримання майна, що передане в оренду» доповнити новим абзацом   у наступній редакції :

«Відшкодування витрат на утримання площі в адміністративних будівлях, балансоутримувачем яких є районна рада та які на певний час не  передані у платне користування, здійснюються за рахунок балансоутримувача».

 

____________________________________________________ 

    


ЗВІТ про повторне відстеження регуляторного акту

про повторне відстеження результативності регуляторного акту

1.Вид та назва регуляторного акта.
Рішення Вітовської районної ради сьомого скликання від 22 липня 2016 року №5 «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладі, що є у спільній спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району».
2. Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності.
Відділ з питань інвестиційної політики та управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району .
3.Цілі прийняття акта:
- встановлення організаційно-правового механізму, який регулює процес призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району.
4. Строк виконання заходів з відстеження.
01.06.2017 по 01.08.2017 року.
5. Методи одержання результатів відстеження.
Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів.
6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних.
Дані показники отримані від закладів охорони здоров´я, закладів освіти та культури.
7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:
- кількість комунальних підприємств, установ, організацій Вітовського району, засновниками яких є Вітовська районна рада - 8;
- кількість керівників організацій, установ та комунальних підприємств, які призначені та звільнені з посади за звітний період від прийняття рішення Вітовської районної ради від 22 липня 2016 року №5 «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладі, що є у спільній спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району» .
- звільнення та призначення не проводились.
8. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Враховуючи вищезазначене, Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району пропонується залишити без змін та здійснити періодичне відстеження результативності його дії у визначені законодавством терміни.


Заступник голови районної ради С.В. Красівський

  Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Вітовської районної ради "Про внесення змін та доповнень до Порядку складання та затвердження фінансових планів комунальних підприємств, що є об’єктами спільної власності територіал
Формат: DOCX | Добавлен: 20/03/2019 08:33:39
18Kb Скачать скачать